Powstanie Forum opieki długoterminowej

0
860

Z inicjatywy Agnieszki Szpary, wiceprezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezesa spółki Continuum Care powstaje Forum ds. opieki długoterminowej. Celem Forum ma być stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz wsparcie inicjatyw zmierzających do zreformowania obszaru usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rezultatem przedsięwzięcia ma być między innymi doprowadzenie do zmian, które będą zapobiegały tworzeniu się szarej strefy na rynku usług opiekuńczych.

– Wstępne rozmowy w sprawie udziału w forum prowadzimy już z przedstawicielami czterech firm oferujących usługi w zakresie opieki długoterminowej – poinformowała Agnieszka Szpara. – Naszym celem są zmiany legislacyjne, które wymuszą przestrzeganie norm jakości i odpowiedniego poziomu usług. Obecnie rynek jest zdominowany przez szarą strefę, która znajduje się poza wszelką kontrolą.

Zmiany systemowe mogłyby też spowodować inną organizację usług opiekuńczych i medycznych, polegającą na współpłaceniu za tego typu usługi. Jednym z rozwiązań może być także tzw. „czek na starość”, który można by zamienić tyko na usługę. Można byłoby go realizować w firmach oferujących usługi opiekuńcze i medyczne, które zatrudniałyby swoich pracowników.

Forum opieki długoterminowej będzie działało w strukturach Pracodawców RP, organizacji, której częścią są również Pracodawcy Medycyny Prywatnej, będący reprezentantem świadczeniodawców prywatnych w rządowo-parlamentarnym dialogu społecznym.

Continuum Care prowadzi w Warszawie Centrum Geriatrii i Leczenia Chorób Przewlekłych oraz Domu Pobytu Dziennego. Placówka została otwarta w marcu 2012 roku.