Poznań: Med Polonia partnerem Karty Rodziny Dużej

0
908

Med Polonia została partnerem Karty Rodziny Dużej, adresowanej do rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Placówka wprowadziła także nowe pakiety badań  – dla nauczycieli oraz dla kobiet w ciąży.

Karta Rodziny Dużej przeznaczona jest dla rodzin z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (lub dla dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Placówka wprowadza systematycznie nowe pakiety badań, między innymi abonament ciążowy, którego koszt wynosi 199 zł miesięcznie, czy pakiety dla nauczycieli, obejmujące badania laboratoryjne oraz konsultacje ze specjalistami. Pakiety dostępne są w kilku wariantach – podstawowym, kardiologicznym, laryngologicznym, chirurgicznym, ortopedycznym i neurologicznym (w cenie od 170 zł do 480 zł). Szpital Med Polonia oferuje także specjalistyczne zabiegi operacyjne w niższych cenach tylko dla nauczycieli.

Med Polonia prowadzi szpital i przychodnię przy ulicy Obornickiej 262 w Poznaniu. Oferuje leczenie szpitalne w zakresie ortopedii, chirurgii, laryngologii, ginekologii, okulistyki, oraz diagnostykę, konsultacje ambulatoryjne i profilaktykę. Placówka wykonuje świadczenia w ramach leczenia prywatnego oraz współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oferującymi opiekę zdrowotną, a także w ramach kontraktu z NFZ. Z Funduszu finansowane są zabiegi w zakresie ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii i okulistyki.

Od maja 2015 roku Med Polonia prowadzi także przychodnię zlokalizowaną przy ulicy Starołęckiej 42 w Poznaniu. Placówka oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę oraz profilaktykę.