PPP w Żywcu z pozwoleniem na budowę

0
877

Pierwsza w Polsce inwestycja PPP w sektorze ochrony zdrowia, realizowana w Żywcu, otrzymała pozwolenie na budowę. Zgodę na realizację projektu nowego szpitala powiatowego wydało starostwo. Szpital wybuduje kanadyjski inwestor, firma InterHealth Canada, który będzie następnie zarządzał placówką i świadczył usługi medyczne do 2042 roku.

W ciągu kolejnych dwóch tygodni zostaną zakończone prace nad dokumentacją przetargową w sprawie wyboru generalnego wykonawcy. Jest ona opracowywana w oparciu o projekty architektoniczny i budowlany szpitala, które zostały zaakceptowane wraz z pozwoleniem na budowę. InterHealth Canada przekaże następnie dokumentację przetargową firmom budowlanym, które przeszły prekwalifikacje i zaprosi je do składania ofert na projekt wykonawczy i budowę szpitala.

Kwalifikacja wstępna kandydatów na generalnego wykonawcę trwa od kilku miesięcy. Jej celem jest wyłonienie takich firm budowlanych, które mają kompetencje techniczne, możliwości finansowe i doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali co szpital powiatowy w Żywcu. Kandydaci zostaną zobowiązani do określenia ceny ostatecznej oraz do realizacji kontraktu zgodnie z FIDIC. To warunek konieczny dla zamknięcia finansowego inwestycji. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru oferty będzie cena, ale inwestor weźmie pod uwagę także inne czynniki, na przykład zadeklarowany czas budowy szpitala.

W zastosowanym w Żywcu modelu PPP (DBOD – Design, Build, Operate, and Deliver, czyli Projektuj, Buduj, Zarządzaj i Dostarczaj Usługi Medyczne) partner prywatny zaprojektuje i wybuduje szpital powiatowy oraz będzie nim zarządzał i świadczył usługi medyczne. Zgodnie z umową placówka w 2042 roku stanie się własnością powiatu.

Usługi będą świadczone w czterokondygnacyjnym budynku nowego szpitala o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. mkw. Budynek został tak zaprojektowany, by zapewnić szybki dostęp do części ambulatoryjnej, centrum diagnostycznego i rehabilitacji. Osobne wejścia do Izby Przyjęć i SOR pozwolą na bezpieczny przepływ pacjentów a jednocześnie izolację aktywności SOR-u, ambulansów i transportu z helikoptera. Oddziały szpitalne i sale operacyjne zlokalizowane będą na wyższych piętrach. Zaplanowano zwiększoną liczbę poradni specjalistycznych. Rekonwalescencji pacjentów służyć mają elementy architektury zieleni (m.in. ogród i zielone tarasy) oraz rozbudowana część usługowa.

Umowę o partnerstwie 15 września 2011 r. podpisali: starostwo powiatowe w Żywcu i InterHealth Canada. Zgodnie z harmonogramem w 2015 roku na Polach Lisickich w Żywcu otwarty zostanie nowy szpital, którym InterHealth Canada będzie zarządzać do 2042, świadcząc jednocześnie usługi medyczne. Nowy szpital powiatowy w Żywcu zapewni regionowi podstawową opiekę medyczną w ramach kontraktów NFZ, koncentrując się na doraźnej opiece medycznej i ambulatoryjnej oraz profilaktyce prozdrowotnej i nowoczesnej diagnostyce. Szpital będzie dostępny w ramach publicznej służby zdrowia, będzie także przyjmował pacjentów komercyjnych. Oddziały zostały zaprojektowane w sposób modularny, umożliwiający zmianę funkcji pomieszczeń. Władze samorządowe będą monitorować jakość usług medycznych oraz efektywność placówki zgodnie z określonymi Kluczowymi Wskaźnikami Jakości (KPIs). Umowa podpisana między stronami publiczną i prywatną określa rygorystyczny sposób kontroli wg KPI, w tym wprowadza także obowiązek przeprowadzania audytów zewnętrznych i akredytacji.