Pracodawcy jako partnerzy planów związanych ze zdrowiem publicznym

0
1019

Agnieszka Szpara, przedstawicielka Pracodawców RP,  uczestniczyła w dyskusji panelowej na temat zdrowego starzenia się, która odbyła się 28 stycznia 2014 w Ambasadzie Brytyjskiej w Wielkiej Brytanii.  Agnieszka Szpara mówiła o istotnej roli pracodawców jako partnerów w realizacji planów związanych ze zdrowiem publicznym.

Pracodawcy mogą wspierać zdrowie starzenie się poprzez wspieranie rozwoju medycyny pracy i kreowanie miejsc pracy w obszarach związanych w opieką i usługami dla osób starszych. Tematem wystąpienia Agnieszki Szpary było również przygotowanie środowiska pracy dla starzejącego się społeczeństwa.

Spotkanie w Ambasadzie Brytyjskiej współorganizowała Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.  Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, dr Glen Mason, zaangażowany w opracowanie reformy brytyjskiej służby zdrowia wprowadzonej w kwietniu 2013 roku w zakresie rozwiązań dla pacjentów w wieku 60+. 

Dr Mason przedstawił główne wyzwania i aspekty reformy oraz jej dotychczasowe rezultaty, również z punktu widzenia analizy kosztów.  Przeprowadził też analizę racjonalizacji usług medycznych i kosztów oraz osiągniętych oszczędności.

W kwietniu 2013 zostały wdrożone zmiany strukturalne w systemie brytyjskiej służby zdrowia, natomiast pełne zakończenie reformy jest przewidziane w 2014 roku.

Temat zdrowego starzenia się jest obecnie bardzo ważny w Polsce. Nad długoterminową polityką senioralną pracuje w tej chwili wiele instytucji rządowych, pozarządowych oraz ekspertów indywidualnych. Będzie ona także tematem rozpoczynającego się 30 stycznia 2014 w Warszawie Kongresu Zdrowego Starzenia.

Informację o Kongresie publikowaliśmy na portalu 27 stycznia 2014.