Pracodawcy Medycyny Prywatnej częścią reprezentatywnej organizacji

0
923


W gronie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest już około 10 tysięcy firm, zatrudniających około 5 mln pracowników. Tak orzekł sąd, który potwierdził reprezentatywność organizacji na kolejne 4 lata. Częścią Pracodawców RP jest także organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej, zrzeszająca firmy prywatnego sektora medycznego.

Dzięki dużej liczbie zrzeszonych firm Pracodawcy RP są kluczowym partnerem w dialogu z rządem i na forum Komisji Trójstronnej.

Zgodnie z przepisami, za reprezentatywne uznaje się organizacje pracodawców, które spełniają łącznie następujące kryteria: zrzeszają pracodawców zatrudniających więcej niż 300 tysięcy pracowników, mają zasięg ogólnokrajowy oraz funkcjonują w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD; w przypadku Pracodawców RP jest to aż 19 z 21 sekcji).

Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając spełnienie wszystkich tych warunków przez Pracodawców RP, potwierdził dynamiczny rozwój organizacji. Jeszcze kilka miesięcy temu Pracodawcy RP mogli pochwalić się faktem reprezentowania około 7,5 tysiąca firm, zatrudniających około 4 mln pracowników. Obie te wartości zdecydowanie wzrosły – obecnie w szeregach Pracodawców RP jest już 10 tysięcy członków, dających pracę około 5 mln osób.

Organizacja od 1989 roku działa na rzecz wspólnych interesów pracodawców, wzrostu gospodarczego kraju i kwestii społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni  w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – organu doradczego instytucji Unii Europejskiej.

Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski. Wiceprezydentem jest Andrzej Mądrala, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, członek rady nadzorczej Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit.