Pracodawcy Medycyny Prywatnej na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

0
912

7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych Kongresu.

Pierwszego dnia Kongresu prezes związku Anna Rulkiewicz będzie uczestniczyć w sesji inauguracyjnej, której tematy brzmi – Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Podczas sesji omawiane będą tematy finansowania świadczeń, kadr i płac w ochronie zdrowia i dostępu do specjalistów jako główne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.

Uczestnicy panelu będą także dyskutować na temat struktury lecznictwa w Polsce.

Oprócz Anny Rulkiewicz w sesji udział wezmą także: Piotr Czauderna, kierownik, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Hryniewiecki dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Andrzej Jacyna, prezes NFZ, Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Wojciech Kuśpik, wydawca Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL, Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia, Stanisław Maćkowiak, prezes zarządu Federacji Pacjentów Polskich, Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic oraz Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Czytaj także: Pracodawcy mogą być partnerem w realizacji zadań zdrowia publicznego>>>

Prezes Anna Rulkiewicz będzie także uczestniczyła w sesji zatytułowanej – Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Jej uczestnikami będą także – Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

W panelu wezmą także udział – Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia oraz Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Tematem dyskusji będzie miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian oraz możliwości ich wykorzystania, a także wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD  i sposoby ucywilizowania „ukrytego” współpłacenia pacjentów. Jednym z tematów będzie także współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit, będzie natomiast uczestnikiem sesji pod tytułem – Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?.

Uczestnikami tego panelu będą także: Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA, Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia, Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Maciej Piróg prezes zarządu Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych z Konfederacji Lewiatan, Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Adam Szlachta, prezes Nafis oraz Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich.

Andrzej Mądrala i Anna Rulkiewicz będą także brali udział w sesji zatytułowanej „Medycyna pracy – dziś jutro”, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie – Czy obecny model medycyny pracy w Polsce spełnia oczekiwania pracodawców i pracowników?

Inne zagadnienia, które będą omawiane podczas tego panelu, to najważniejsze cele zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, obecna oraz postulowana rola medycyny pracy w organizacji zdrowia publicznego, warunki efektywnej ewolucji medycyny pracy – od „czystego” orzecznictwa w kierunku doradczo-profilaktycznym, badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników i konsultacje specjalistyczne dla lekarza medycyny pracy, świadomość pracodawców w zakresie badań profilaktycznych oraz skierowania na badania profilaktyczne a ocena ryzyka zawodowego.

W panelu będą także brać udział – Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Paweł Wdówik z Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy oraz Renata Złotkowska, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Drugiego dnia Kongresu – 8 mara 2019 roku Piotr Soszyński, dyrektor ds. .systemów medycznych w Medicover będzie uczestniczył w sesji na temat telemedycyny w Polsce. Uczestnicy sesji będą mówili na temat rozwiązań telemedycznych w kontekście obniżania kosztów świadczeń oraz usprawnienia i przepływu informacji, o telemedycynie jako elemencie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, o zdalnej opiece i monitorowaniu pacjenta po wypisie ze szpitala.

Uczestnikami panelu będą także: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Ernest Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Wśród tematów poruszanych podczas Kongresu będą także nowe technologie w schorzeniach sercowo-naczyniowych, edukacja, finanse i zarządzanie oraz terapie.

Kongres organizuje Grupa PTWP S.A. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie www.hccongress.pl