Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem forum e-Zdrowia

0
421

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zostali partnerem kolejnej edycji forum e-Zdrowia, które odbędzie się w dniach od 14 do 15 września 2017 roku w Gdańsku. Tematem spotkania będą strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia.

Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Gdański Uniwersytet Medyczny zapewniają, że forum ponownie stanie się miejscem spotkań i dyskusji szerokiego grona  interesariuszy e-zdrowia, w szczególności strony rządowej i samorządowej, przedstawicieli pacjentów i profesjonalistów medycznych oraz sektora  IT.

Podczas forum zaplanowano między innymi dyskusję na temat  głównych wyzwań w obszarze e-zdrowia, rozpoznanie dobrych, światowych praktyk, które mogą i powinny być inspiracją dla Polski, a także przyjęcie rekomendacji oraz propozycji planu działania dla Polski

Uczestnikami forum będą liderzy e-zdrowia z Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy wezmą udział w sesjach konferencyjnych i w spotkaniach nieformalnych.

Udział w Forum potwierdzili między innymi liderzy IHE i HIMSS: Charles Parisot (IHE) i Hal Wolf (HIMSS).

Więcej informacji o Forum znajduje się na stronie http://forumezdrowia.pl