Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Forum Ochrony Zdrowia

0
843

Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Grupa Lux Med są partnerami tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia, które odbędzie się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju od 6 do 8 września 2016 roku. 

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med weźmie udział w sesji inaugurującej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy, 6 września 2016, pt. „Kształt i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce”.

W ramach FOZ Grupa Lux Med przygotowała także własne wydarzenia w postaci dwóch paneli dyskusyjnych.

Tematem pierwszego panelu, organizowanego we współpracy z EY, który rozpocznie się 7 września 2016 o godzinie 12:10 będzie „Koordynowana Opieka Zdrowotna – wpływ na jakość i dostępność świadczeń”.

Obok Anny Rulkiewicz w dyskusji wezmą udział między innymi: Niti Pall, Medical Director and Director of Healthcare Innovation – Bupa; Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;Andrzej Zapaśnik z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie; oraz Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych NFZ.

Drugi panel Grupy Lux Med, który współorganizowany jest razem z Pracodawcami RP, rozpocznie się o godzinie 15:10 i poświęcony będzie roli pracodawców w systemie ochrony zdrowia, a w dyskusji tej – obok prezes Anny Rulkiewicz – wezmą udział między innymi: Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Marcinkiewicz, Kierownik Pracowni Polityki Zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera; oraz Maciej Formanowicz, Prezes Fabryki Mebli Forte.

Partnerami Forum Ochrony Zdrowia są również: Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Zielonogórskie oraz Air Liquide Healthcare. Przedstawiciele tych organizacji będą brać udział w dyskusjach plenarnych oraz wystąpieniach podczas Forum.

Potrzeba stałej debaty o systemie ochrony zdrowia jest niezmienna od lat. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia – podkreślają organizatorzy Forum.

Forum Ochrony Zdrowia w ciągu szczęściu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych

Forum pełni rolę platformy dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotyczącej aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz  przemian prowadzących do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Główne zagadnienia tematyczne, które będą poruszane podczas Forum Ochrony Zdrowia, to: zdrowie i polityka społeczna, a rozwój gospodarczy, model finansowania systemu ochrony zdrowia, rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia, skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację ochrony zdrowia, jakość leczenia a obniżenie kosztów oraz reorganizacja szpitali – zmiany w ustawie o działalności leczniczej.

Szczegółowe informacje na temat Forum Ochrony Zdrowia znajdują się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl