Pracodawcy Medycyny Prywatnej rozmawiają o kompetencjach pielęgniarek

0
555

29 maja 2019 w siedzibie Pracodawców RP odbyły się wspólne warsztaty organizowane przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Greta Kanownik, a także wiceprezesi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariola Łodzińska i Sebastian Irzykowski oraz wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Longina Kaczmarska.

Obecna była także profesor Dorota Karkowska oraz przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej.

– Mamy wiele wspólnych pomysłów, które mamy nadzieję, uda się w bliższej i dalszej perspektywie wdrożyć. To, co jest ważne, to dzielenie się doświadczeniami i wspólne działanie – dlatego takie spotkania będą odbywały się cyklicznie w poszerzonym gronie – informuje Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Forum aktywnie działa na rzecz rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej. W roku 2018 Monika Tomaszewska uczestniczyła w opracowaniu Strategii na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce, jako członek zespołu powołanego przez ministra zdrowia.

Czytaj na ten temat: Powstała Strategia na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce>>>