Pracodawcy Medycyny Prywatnej tworzą Forum Pielęgniarek i Położnych

0
1028


Pielęgniarstwo i położnictwo stanowią istotne filary systemu ochrony zdrowia. Dostrzegając ich znaczącą rolę w procesie dokonywania zmian w tym systemie zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej podjął decyzję o powołaniu Forum Pielęgniarek i Położnych.

Głównym celem Forum będzie opracowanie współczesnego modelu kształcenia oraz pracy pielęgniarek i położnych w Polsce. Zmiana modelu organizacji i kształcenia pielęgniarek i położnych idąca w stronę osiągnięcia wzrostu kompetencji zawodowych  jest jednym z kluczowych obszarów zmian całego modelu systemu ochrony zdrowia.

Założyciele Forum chcą doprowadzić do zmian prawnych zwiększających samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, a zanim się to stanie, inicjować i promować te działania, których celem jest maksymalizacja roli pielęgniarki i położnej oraz optymalizacja kosztów, w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi.

Zadania te realizowane będą między innymi poprzez tworzenie programów edukacyjnych, projektów aktów prawnych oraz aktywny udział we wszystkich działaniach, w tym podejmowanych przez podmioty zewnętrzne w stosunku do Forum, mających na celu wypracowanie optymalnego modelu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, opartego na najlepszych wzorcach. Celem Forum jest również propagowanie idei rozszerzania kompetencji zawodowych przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Forum ma być zrzeszeniem pielęgniarek i położnych pełniących funkcje zarządcze w niepublicznych podmiotach leczniczych/spółkach prawa handlowego. Ma współpracować z ekspertami w zakresie ochrony zdrowia, zainteresowanych remodellingiem systemu kształcenia i pracy pielęgniarek i położnych.

Forum będzie współpracować z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Departamentem Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia, stowarzyszeniami zrzeszającymi pielęgniarki i położne oraz uczelniami medycznymi. Ma też pełnić rolę thinktanku i wykazywać otwartość na wszystkie środowiska i instytucje, których działania pokrywają się z misją Forum.