Pracodawcy Medycyny Prywatnej: zmiany w zarządzie

0
1027

Podczas walnego zgromadzenia członków Pracodawcy Medycyny Prywatnej, które odbyło się 26 czerwca 2014 roku, nastąpiły zmiany w zarządzie organizacji. Małgorzata Kowalska zrezygnowała z funkcji członka zarządu. Stanowisko to objął Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka sp. z o.o.

Poza tym zarząd tworzą: Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, Piotr Soszyński i Agnieszka Szpara, wiceprezesi, oraz Adam Rozwadowski i Ryszard Szcząchor (członkowie zarządu).

Spółka Diagnostyka została nowym członkiem organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej. Dzięki tej decyzji spektrum działalności związku poszerzyło się o podmiot świadczący usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Jest to także kolejny krok w rozwoju związku.

W roku 2013 Pracodawcy Medycyny Prywatnej poszerzyli swój skład o podmioty oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej (m.in. Fantom, NZOZ Tomma, Euro-Clinic, Eurodiagnostic, Rex Medica i Scanlab), obecnie dotyczy to diagnostyki laboratoryjnej.

Diagnostyka prowadzi na terenie całej Polski ponad 120 laboratoriów diagnostycznych oraz ponad 400 punktów pobrań. Prezes Swadźba będzie także przewodniczył nowemu forum diagnostyki laboratoryjnej, które powstanie w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej.

W dalszym ciągu będą także kontynuować działalność pozostałe fora: równego traktowania, którego przewodniczącym jest Adam Rozwadowski, ubezpieczeń zdrowotnych, któremu przewodniczy Anna Rulkiewicz, jakości i innowacji (przewodniczący – Robert Mołdach), opieki długoterminowej (przewodnicząca – Agnieszka Szpara), forum HR (przewodnicząca – Dorota Sawicz), forum IT (przewodniczący – Andrzej Osuch), pielęgniarstwa (przewodnicząca – Monika Tomaszewska) oraz diagnostyki obrazowej (przewodniczący  – Marcin Wierzbicki).

Akademia Zdrowia 2030 jest inicjatywą Andrzeja Mądrali, przewodniczącego komisji rewizyjnej związku. Skupia prawie 20 ekspertów branżowych, reprezentujących przekrój środowisk systemu ochrony zdrowia w Polsce. W roku 2013 Akademia opublikowała dokument ramowy „System Ochrony Zdrowia w Polsce – Diagnoza i Kierunki Reformy”, który prezentuje diagnozę problemów systemu oraz identyfikuje kierunki jego naprawy.

Celem działalności Pracodawców Medycyny Prywatnej będą w dalszym ciągu przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego rozwoju sektora opieki zdrowotnej, dialogu społecznego, rozwoju innych niż ubezpieczenie powszechne form finansowania opieki medycznej, wsparcia jakości leczenia, rozwoju usług pod kątem starzenia się społeczeństwa oraz działań edukacyjnych i komunikacyjnych.

Podczas walnego zgromadzenia przyjęto także sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej, udzielono absolutorium członkom zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2013. Przyjęto program działań na rok 2014 oraz budżet.