Pracodawcy MP na Forum Rynku Zdrowia

0
1016

Anna Rulkiewicz, prezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Małgorzata Kowalska, wiceprezes zarządu Pracodawców MP, Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i Adam Rozwadowski , prezes ENEL-MEDU będą uczestnikami sesji tematycznych, które odbędą się podczas tegorocznego VII Forum Rynku Zdrowia. 

Prezes Anna Rutkiewicz została zaproszona do udziału w sesji inauguracyjnej, która odbędzie się 24 października od godziny 9.00 do 11.30  i zatytułowana będzie „System opieki zdrowotnej w Polsce. Bilans 2010/2011. Od Forum do Forum. Tematyka tej sesji będzie dotyczyć podsumowania działań podjętych przez rząd dotyczących systemu opieki zdrowotnej w okresie od poprzedniego Forum Rynku Zdrowia, omówienia wybranych regulacji w ramach tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, a także możliwości i oczekiwań finansowania opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych wskaźników zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Oprócz prezes Rutkiewicz w sesji wezmą między innymi udział: Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego, Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Renata Hayder, przewodnicząca Rady NFZ, Bolesław Piecha, poseł RP, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, Maciej Piróg, doradca ds. Ochrony Zdrowia Prezydenta RP, dyrektor Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Otwarcie sesji dokona Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

 

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Centrum Medycznego Mavit oraz Adam Rozwadowski, prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED będą uczestnikami sesji zatytułowanej  „Szpitale w Polsce – dziś i jutro”, która będzie miała miejsce 24 października w godzinach od 12.00 do 14.00.  W sesji udział wezmą także: Jarosław Kozera, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza w Bydgoszczy, Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Durlik, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kazimierz Pankiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie. 

 

Równolegle do sesji na temat szpitali będzie się odbywać sesja na temat ubezpieczeń zdrowotnych, w której udział wezmą: Anna Rutkiewicz, prezes zarządu oraz Małgorzata Kowalska, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Medycyny Prywatnej.  W sesji tej udział wezmą także: Dorota Fal – Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Xenia Kruszewska, Prezes Zarządu  Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA; Ryszard Lubiński, Market Access Director firmyJohnson & Johnson

Poland Sp. z o. o.; Adam H. Pustelnik, ekspert; Wojciech Puzyna, dyrektor, lekarz naczelny Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie; Małgorzata Surdek z kancelarii CMS Cameron McKenna; Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Tadeusz Szumlicz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Krzysztof Tuczapski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Tematyka tegorocznego Forum Rynku Zdrowia będzie dotyczyła także przekształceń SP ZOZ-ów w oparciu o ustawę o działalności leczniczej, technologii informacyjnych w ochronie zdrowia, onkologii i kardiologii, inwestycji i zarządzania placówkami medycznymi oraz regulacji prawnych dotyczących leków. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2011 roku w warszawskim hotelu Sheraton.