Pracodawcy MP na konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia

0
834

Członkowie Pracodawców Medycyny Prywatnej będą uczestnikami konferencji, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2011 pod nazwą „Priorytety w ochronie zdrowia 2012″. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują Pracodawcy RP.

Podczas dwudniowego spotkania eksperci będą się zastanawiać nad tym, co należałoby zmienić, aby naprawić system zdrowotny w Polsce. Sesje będą miały charakter debaty oksfordzkiej. Organizatorzy mają nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym uda się wypracować priorytety dla systemu w poszczególnych kategoriach.

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych będą uczestnikami IV sesji, która będzie miała miejsce w środę 14 grudnia w godzinach 13.50-14.50. Jej tytuł to „Sektor prywatny – rozwój czy upadek”. Opiekunem merytorycznym i moderatorem panelu będzie Andrzej Mądrala , Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Centrum Medycznego Mavit. Referat wprowadzający na temat sytuacji szpitali prywatnych w Polsce na tle Europy przedstawi Piotr Gerber, prezes Instytutu Medycznego EMC. Do panelu zostali zaproszeni: Beata Małecka Libera – wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Sejmu RP, Piotr Warczyński – dyrektor Departamentu Świadczeń Medycznych, Ministerstwo Zdrowia, Anna Rulkiewicz – prezes LuxMed, Maria Janusz – prezes Szpitala Ojców Bonifratrów z Katowic, Zbigniew Kowalczyk – prezes Pulsmed z Łodzi, Krzysztof Macha – prezes Klinika Oculus z Bielska-Białej, Jarosław Pinkas – prezes Centrum Kardiologii Józefów, Adam Rozwadowski – prezes Enel-Med, Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Dyskusja będzie dotyczyła między innymi takich zagadnień: czy możliwa jest pełna prywatyzacja i komercjalizacja, czy publiczne szpitale powinny być preferowane w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, jaka jest rola medycyny prywatnej: czy tylko powinna stanowić uzupełnienie dla publicznego rynku usług medycznych oraz tego, jakie są bariery partnerstwa publiczno-prywatnego. Po sesji o godzinie 15.00 odbędzie się inauguracyjne spotkanie „Konfederacji dla zdrowia”, które poprowadzi Andrzej Mądrala.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) przy Placu Bankowym 1. Konferencja jest organizowana przez wydawnictwo Termedia, redakcję miesięcznika „Menedżer Zdrowia” oraz Akademię „Menedżera Zdrowia”.
Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie http://www.termedia.pl/Konferencje?Strona_glowna&e=122&p=1221