Pracodawcy MP patronem HEALTHCARE IT TRENDS 2012

0
1071


30 listopada 2012 roku w Katowicach oraz 3 grudnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji HEALTHCARE IT TRENDS. Pracodawcy Medycyny Prywatnej będą patronem honorowym tego przedsięwzięcia.

Konferencja to spotkanie administratorów sieci IT w placówkach medycznych, kierowników działów IT, technicznych, administracyjnych, dyrektorów pionów technicznych, przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnych za rozwój technologiczny placówki medycznej.

Od 1 sierpnia 2014 r. każda placówka świadcząca usługi opieki medycznej będzie zobligowana do tworzenia, zarządzania i magazynowania dokumentacji medycznej w formie cyfrowej. Dla wielu placówek oznacza to rewolucję technologiczną i…rewolucję w sposobie myślenia. Na konferencji obecni będą wybitni eksperci, liderzy z branży oraz praktycy, którzy przybliżą słuchaczom problematykę związaną z informatyzacją i na postawie wdrożeń w swoich placówkach omówią towarzyszące temu porażki i sukcesy.

Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne. Pierwszy będzie dotyczył polityki bezpieczeństwa danych medycznych w placówce. Podczas tej części eksperci omówią problematykę dotyczącą ram organizacyjno-prawnych z zakresu bezpieczeństwa danych medycznych, dostępu do danych, opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa, bezpieczeństwa danych w modelu „chmury obliczeniowej” oraz narzędzi i metod zabezpieczania danych medycznych. W kolejnym bloku podczas prelekcji na temat elektronicznej dokumentacji medycznej uczestnicy konferencji dowiedzą się jak opisać procesy w placówce, aby wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną, jak zaprojektować i wdrożyć system zarządzania dokumentacją medyczną w praktyce, jak optymalizować koszty wdrożeń i utrzymania systemów, skąd pozyskać środki na finansowanie inwestycji informatycznych w ochronie zdrowia, jak połączyć istniejące systemy informatyczne z planowanym ogólnopolskim systemem informacji ochrony zdrowia, czy można tradycyjny system HIS wykorzystać do obsługi elektronicznej dokumentacji pacjenta oraz jak zintegrować systemy PACS z systemami RIS i HIS. W kolejnej części konferencji zaprezentowane zostaną przykłady nowatorskich rozwiązań z zakresu technologii w branży medycznej.

Organizatorem konferencji są: „Healthcare Management Magazine” oraz Akademia Wiedza i Praktyka.

Więcej informacji oraz pełna agenda konferencji dostępna na stronie internetowej: http://healthcareit2012.wip.pl/

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Formularz online: http://healthcareit2012.wip.pl/rejestracja.html