Pracodawcy MP: Powstała Sekcja Opieki Długoterminowej

0
905

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej powstała Sekcja Opieki Długoterminowej, której celem jest wzmocnienie roli i miejsca w systemie ochrony zdrowia oraz opieki społecznej podmiotów zajmujących się zorganizowaną opieką długoterminową.

Członkowie Sekcji chcą również działać na rzecz upowszechniania wiedzy na temat rynku usług opieki długoterminowej i zmian, jakimi będzie on podlegał, na rzecz promowania zmian systemowych w organizacji usług opiekuńczych i sposobie ich finansowania, które poprawiają jakość usług dla pacjentów, efektywność ekonomiczną dla społeczeństwa oraz wykreują rynek pracy.

Docelowo zorganizowane zostanie Forum Opieki Długoterminowej działające pod auspicjami organizacji Pracodawcy RP jako platforma typu think tank dla przedstawicieli aktywnych środowisk, które wspierałyby inicjatywy zmian systemowych w tym obszarze. Forum będzie szeroką platformą służącą wymianie poglądów, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele rządu: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przedstawiciele środowisk pacjentów oraz świadczeniodawców publicznych.

Do działalności w Sekcji Opieki Długoterminowej zapraszane są firmy będące członkami Pracodawców Medycyny Prywatnej, zajmujące się świadczenie usług dla osób starczych i niepełnosprawnych, w tym firmy świadczące usługi opieki domowej, prowadzące zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale specjalistyczne, poradnie specjalistyczne i ośrodki rehabilitacyjne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Agnieszką Szparą, wiceprezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej i prezesem spółki Continuum Care, z inicjatywy której powstała Sekcja Opieki Długoterminowej (e-mail: agnieszka.szpara@continuumcare.pl)