Pracodawcy MP: projekt unijny na strategię systemu ochrony zdrowia

0
1115


Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych złożyli projekt dotyczący opracowania strategii systemu ochrony zdrowia. Trwają starania o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 884 030,68 złotych.

Projekt nosi nazwę „Zdrowe zdrowie dzięki dobrym konsultacjom społecznym” i dotyczy wsparcia dialogu społecznego oraz opracowania strategii systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest realizacja jest przewidziana na okres od 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2014 roku.

W uzasadnieniu wniosku podano, że sektor ochrony zdrowia podlega dynamicznym zmianom, których źródłem są często nowelizacje norm prawnych. Konsultacje społeczne nowych rozwiązań prawnych w tym obszarze powinny być przeprowadzane w sposób szczególny. Tymczasem jak wynika z raportu Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP Ministerstwo Zdrowia kierowało akty prawne do konsultacji społecznej średni z czasem 12-dniowm, co jest okresem prawie dwukrotnie krótszym niż przewidują minimalne normy, mówiące o 30 dniach, które w uzasadnionych przypadkach mogą być skrócone do 21 dni. Pośpiech i ilość aktów prawnych uniemożliwiają ich rzetelną analizę. Według rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Centrum Systemów Informatycznych ochrony Zdrowia tyko w szpitalnictwie istnieją 1973 podmioty zainteresowane konsultacjami społecznymi. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia przesyła projekty do zaopiniowania tylko do głównym związków reprezentujących. Wszystko to powoduje, że szpitale i inne placówki medyczne nie są w stanie wdrożyć wielu decyzji Ministerstwa Zdrowia, co generuje także niepotrzebne koszty w systemie. Z badań wynika, że dostosowanie się do skokowego wzrostu wymogów stawianych przez NFZ kosztuje prywatne szpitale 7,8 procent przychodu.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, organizacje zrzeczone w platformie Zdrowe Zdrowie, działającej w ramach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej opracują modelowe rozwiązanie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia oraz przeprowadzą pilotaż w ramach wypracowanej strategii. W ramach projektu zostanie uruchomiona również platforma konsultacji społecznych, wymiany opinii i budowania stanowisk w ochronie zdrowia.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną ale decyzja w sprawie przyznania środków ma zostać podjęta w połowie marca 2012 roku.