Pracodawcy MP zapraszają nowych członków

0
863


Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się 26 czerwca 2013 roku, dokonali zmian w statucie, w wyniku których o członkostwo w organizacji mogą się starać firmy oferujące usługi opiekuńcze. Wprowadzono także możliwość ubiegania się o status członka wspierającego firmom nie oferującym usług medycznych ani opiekuńczych.

Dotychczas członkiem związku mogły być tylko podmioty oferujące usługi medyczne. Przyjęcie zapisu mówiącego o tym, że członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej mogą być także firmy oferujące usługi opiekuńcze, z pewnością wpłynie na wzrost liczby członków związku. Natomiast wprowadzenie możliwości uzyskania statusu członka wspierającego jest szansą dla wielu firm zainteresowanych działalnością w związku, które nie oferują usług medycznych czy opiekuńczych, ale na przykład usługi przeznaczona dla placówek medycznych lub opiekuńczych. Statut wprowadził także możliwość członkostwa w związku dla osób fizycznych wykonujących działalność medyczną lub opiekuńczą (np. w postaci praktyki lekarskiej).

Obecnie Pracodawcy Medycyny Prywatnej liczą 37 członków. W roku 2012 przybyło 10-ciu nowych członków, 3 podmioty natomiast zrezygnowały z członkostwa.

Ogólne Zgromadzenie Pracodawców Medycyny Prywatnej zatwierdziło także i przyjęło sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012. Przyjęty został również program działań oraz budżet na rok 2013.