Pracodawcy MP: zarząd związku z nowym składem

0
1035

Anna RulkiewiczAnna Rulkiewicz
Pracodawców Medycyny Prywatnej

Zgromadzenie ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej, które odbyło się 23 maja 2012 roku, dokonało wyboru władz związku. Prezesem została ponownie Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu. Skład zarządu został zmieniony – Romana Walasińskiego, prezesa Swissmedu, zastąpił Ryszard Szcząchor, prezes Centrum Medycznego Aldemed z Zielonej Góry.

Poza tym zarząd tworzą też, tak jak dotychczas: Piotr Soszyński i Agnieszka Szpara (wiceprezesi) oraz Małgorzata Kowalska i Adam Rozwadowski (członkowie zarządu).
Zgromadzenie dokonało także wyboru komisji rewizyjnej. Jej członkami zostali: Andrzej Mądrala, Maciej Mądrala z Centrum Medycznego Mavit oraz Andrzej Musiałowicz, wiceprezes spółki House Domowa Opieka.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z prac zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Związek zajmował się sprawami kluczowymi dla rynku medycznego, takim jak ubezpieczenia szpitali na rzecz pacjenta od zdarzeń medycznych, prawo do bycia zapomnianym w Systemie Informacji Medycznej, koordynacja wdrożenie P1/P2, projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, nowelizacja ustawy VAT, kontraktowanie z NFZ, dialog z organami administracji państwowej. Ważnym punktem ubiegłorocznej działalności było też uruchomienie biuletynu elektronicznego Pracodawców MP, rozwój portalu medycynaprywatna.pl, promocja Związku i jego stanowiska na seminariach i konferencjach tematycznych oraz współpraca ekspercka z przedstawicielami mediów.

Do największych osiągnięć należy doprowadzenie do opublikowania przez Ministra Zdrowia założeń do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w obszarze dobrowolności ubezpieczenia od zdarzeń medycznych oraz wskazanie prymatu obowiązku zabezpieczenia potrzeb medycznych nad posiadaniem ubezpieczenia w kontekście groźby wykreślenia podmiotu z rejestru, zawarcie formalnej umowy o współpracy z CSIOZ, a na tym tle naświetlenie problematyki związanej z obowiązkowym bezwarunkowym przekazywaniem informacji o każdym zdarzeniu medycznym do Systemu Informacji Medycznej, obrona interesów członków Związku (projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, Konwent Szpitali Lubelskich, zasady kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia), a także rejestracja i podjęcie regularnego wydawania elektronicznego biuletynu informacyjnego Pracodawców MP oraz co się z tym wiąże – spełnienie szeregu formalizmów rejestrowych i w zakresie ochrony danych osobowych.

Przyjęty został także program działań na rok 2012. Zakłada on między innymi rozwój i utrwalanie dialogu społecznego z partnerami rządowo-parlamentarnymi, kształtowanie optymalnych warunków rozwoju sektora prywatnego ochrony zdrowia, promocję efektywnych technologie medycznych oraz standardów jakości w ochronie zdrowia, uwzględnienie zmian populacyjnych i epidemiologicznych w strukturze świadczeń, a także obronę interesów członków Związku w relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, wsparcie rozwoju systemu e-zdrowia z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych i wsparcie zrównoważonego rozwoju usług medycyny pracy. Związek planuje także rozwijać współpracę ze szkołami wyższymi i organizatorami konferencji, współpracę ekspercką z mediami oraz działania z zakresu public relation, chce także pozyskiwać nowych członków i rozwijać biuletyn informacyjny oraz stronę internetową.