Pracodawcy RP: apel do Premiera w sprawie standardu rachunku kosztów

0
316

1 stycznia 2021 roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące standardu rachunku kosztów w placówkach medycznych, które ma umożliwiać zbieranie rzetelnych danych potrzebnych do wyceny świadczeń. Zdaniem Pracodawców RP, wprowadzanie tych przepisów w warunkach epidemii jest niewłaściwe, ponieważ placówki lecznicze w tym czasie funkcjonują w sposób odmienny od standardowego.

W związku z tym Pracodawcy RP wraz z Pracodawcami Medycyny Prywatnej, Konfederacją Lewiatan, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych, Polską Federacją Szpitali, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Business Centre Club – organizacjami reprezentującymi łącznie tysiące podmiotów leczniczych, które podjęły próbę zmierzenia się z zadaniem dotyczącym nowego standardu rachunku kosztów, wystąpiły z apelem do ministra zdrowia i propozycją, aby datę 1 stycznia 2021 roku traktować jako datę rozpoczęcia wdrażania rozwiązań zawartych w rozporządzeniu i aby czas wdrażania uznać również za czas ewentualnych korekt zawartych w nim przepisów. Apel ten został wystosowany 17 grudnia 2020 roku.

– Zbieranie danych w czasie stanu epidemii, gdy podmioty lecznicze funkcjonują w sposób całkowicie odmienny od standardowego, nie tylko nie dostarczy wartościowych informacji, ale wręcz odwrotnie – argumentowali w piśmie do ministra zdrowia Wiceprezydenci Pracodawców RP – Anna Rulkiewicz i Andrzej Mądrala.

Na temat apelu do ministra zdrowia można przeczytać tutaj>>>

Organizacje te wystosowały także pismo do Premiera z prośbą o poparcie ich apelu skierowanego do Ministra Zdrowia.

Autorzy pisma podkreślają, ze przepisy rozporządzenia obejmują bardzo poważne zmiany, a czas na ich wdrożenie był niezwykle ograniczony i przypadł na okres największego wysiłku organizacyjnego podmiotów leczniczych, które miały zaledwie 29 dni roboczych na przygotowanie rozwiązań wynikających z rozporządzenia.

Wdrożenie rozwiązań zawartych w rozporządzeniu wymaga specjalnych narzędzi kalkulacyjnych oraz przeszkolenia personelu, co skutkuje zwiększeniem kosztów administracyjnych. Do tego wykorzystywane przez podmioty lecznicze programy informatyczne nie są przygotowane do wdrożenia zmian. Szpitale publiczne będą musiały dokonać zakupów oprogramowania w trybie zamówień publicznych, a to też wymaga czasu i zaangażowania dodatkowych środków finansowych – czytamy w piśmie.

Czas konieczny na wdrożenie rachunku kosztów i ewentualną korektę zawartych w przepisach rozwiązań to minimum 2 lata, dlatego data 1 stycznia 2021 roku powinna być datą, w której rozpoczyna się proces jego wdrażania – uważają organizacje podpisane pod apelem, które deklarują również pełne wsparcie merytoryczne w zakresie wdrażania tych rozwiązań, przy tworzeniu korekt, wzorów, szablonów, według których będą przekazywane dane.

– Przewidziana w rozporządzeniu zmiana polityki rachunkowej wymaga znacznych nakładów czasu i współpracy wielu komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych. Wdrażanie zmian trzeba realizować z jednej strony w czasie apogeum walki z epidemią SARS-CoV-2, a z drugiej w sezonie wzmożonych absencji pracowniczych, wywołanych innymi chorobami –zaznacza Andrzej Mądrala.

Pismo przedstawicieli podmiotów leczniczych do Premiera dostępne jest tutaj>>>