Pracodawcy RP: apel o wstrzymanie zmian w najniższym wynagrodzeniu

0
276

Partnerzy społeczni zaapelowali do ministra zdrowia o wstrzymanie zmian dotyczących najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

„Apelujemy do Pana Ministra, aby uwagę skoncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i zachowaniu ciągłości dotychczasowych zasad wynagradzania personelu medycznego bez wprowadzania niepokoju wśród personelu i dyrekcji szpitali” – piszą do Ministerstwa Zdrowia członkowie zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

„Szczyt epidemii z całą pewnością nie jest właściwym czasem do wykonywania tak radykalnych zmian w zakresie przepisów dotyczących najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tym bardziej, że w ramach prac zespołu, nie poznaliśmy żadnych konkretnych propozycji w postaci projektów aktów prawnych oraz projektów zarządzeń prezesa NFZ, w tym zapisów zapewniających źródło i warunki finansowania” – argumentują we wspólnym stanowisku reprezentatywne organizacje pracodawców oraz reprezentatywne organizacje związkowe, których przedstawiciele uczestniczą w pracach Zespołu.

Czytaj także: Szpitale bez obowiązku spełniania wymogów odnośnie personelu>>>

„Oczekujemy zatem od Pana Ministra i Pani Minister podjęcia decyzji w kwestii  najprostszego z możliwych rozwiązań czyli przedłużenia po raz trzeci przepisów przejściowych OWU przynajmniej do 31 grudnia 2021 roku. Decyzje co do zmiany zasad finansowania, i to wszystkich grup zawodowych profesjonalistów medycznych, powinny być podejmowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wydłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów OWU zapewni nam czas na przepracowanie propozycji zmian oraz zaplanowanie gwarancji finansowania podmiotom leczniczym wzrostu kontraktów od 1 stycznia 2022 roku” – zaznaczają sygnatariusze.

„Podkreślamy również, że popieramy udzielenie gwarancji minimalnych wynagrodzeń, ale muszą być one oparte o konkretne źródła finansowania wynikające z przepisów prawa, gdyż tylko wtedy będą możliwe do realizacji” – dodają.

List jest dostępny tutaj>>>

Sygnatariuszami listu są Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 milionów osób. Pracodawcy RP jako reprezentatywna organizacja pracodawców należą do Rady Dialogu Społecznego. Biorą aktywny udział w dialogu na rzecz zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią Pracodawców RP.