Pracodawcy RP: badania fokusowe dotyczące rynku pracy

0
870


Pracodawcy RP wraz ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego zapraszają do udziału w badaniach fokusowych w ramach projektu „Zawody przyszłości na polskim rynku pracy”. Badania odbędą się 18 października 2013 roku w wydziałach Szkoły działających na terenie  ośmiu miast.

Badania będą polegały na zogniskowanych wywiadach. Będą się odbywały w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Łomży, Szczecinie, Warszawie i Zabrzu. Terminy badań można uzgadniać telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona, a udział jest bezpłatny.

Badania miały już miejsce na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Były one zorientowane na opis i interpretację opinii oraz przeczuć pracodawców na temat kierunków rozwoju rynku pracy w Polsce, a w szczególności zawodów przyszłości na polskim rynku pracy w perspektywie 5-10 lat.

Badani przychylnie odnieśli się do podejmowania działań mających na celu zbliżenie teorii z praktyką. Wskazali, że nie spotkali się wcześniej z inicjatywami, które prowadziłyby do integracji środowiska naukowego z gospodarczym. Jednocześnie wyrazili gotowość do kontynuowania działań sprzyjających budowaniu synergii pomiędzy nauką a biznesem.

Projekt realizowany jest w ramach programu Santander Universidades zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK.