Pracodawcy RP: cieszy nas „lubelski sukces”

0
1097

Lubelska Delegatura Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji uznała szpitale będące członkami Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych miasta Lublin za winne stosowania nieuczciwych praktyk ograniczających konkurencję, czyli tzw. zmowy. O naruszeniu prawa przez te podmioty Pracodawcy RP informowali o tym już w lutym 2011 roku.

Na początku roku 2011 Pracodawcy RP zorganizowali konferencję prasową pt. „Kartele szpitali publicznych są zagrożeniem dla pacjentów”. W jej trakcie poinformowano media o tym, że publiczne szpitale w Lublinie podpisały porozumienie, na mocy którego wypowiedziały kontrakty na podwykonawstwo szpitalom prywatnym. Celem tej „zmowy” było doprowadzenie do odebrania finansowania z NFZ jednostkom prywatnym, a w efekcie tego – podreperowanie sytuacji finansowej podmiotów publicznych, które w trakcie kontraktowania usług na 2011 r. przegrały w konkurencji z podmiotami prywatnymi. – – Ostrzegaliśmy wówczas, że tylko rezygnacja z nieuczciwej praktyki pozwoli na uniknięcie kary – mówi Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Nie kryje on zadowolenia z faktu, iż wszyscy członkowie Konwentu do czerwca 2011 roku zrozumieli swój błąd i złożyli oświadczenia o odstąpieniu od podjętych praktyk.

– Cieszy nas „lubelski sukces”, który daje nadzieję na to, że podobne nieuczciwe praktyki nie będą się powtarzać – mówi Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia Roberta Mołdacha decyzja Prezesa UOKiK nr RLU 31/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku to pouczająca historia dla wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia. – Stanowi dowód na to, że łamanie konstytucyjnych zasad będzie udowodnione i napiętnowane – mówi.

Pracodawcy RP uważają, że wszystkie podmioty – tak państwowe, jak i prywatne – powinny ze sobą współpracować dla dobra pacjentów, a i ich wspólnym celem powinno być wspieranie się w podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń. – Wierzymy, że decyzja UOKiK będzie lekcją dla nas wszystkich i pozwoli uniknąć konfliktów w przyszłości. Cieszymy się, że członkowie Konwentu zostali uznani winnymi, a jednocześnie urząd nie zdecydował się na wymierzenie kary finansowej. To bardzo rozsądne rozwiązanie – mówi Andrzej Mądrala.