Pracodawcy RP: jest szansa na zmianę w prawie zamówień publicznych

0
876


Pracodawcy RP wielokrotnie podkreślali fakt, iż główną patologią zamówień publicznych w naszym kraju jest praktyka wskazująca na cenę jako jedyne kryterium rozstrzygania przetargów. Jest szansa na to, że to się wreszcie zmieni – mówi dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP Arkadiusz Pączka.

Pracodawcy RP poinformowali w komunikacie, że po przekazywanych krytycznych uwagach na ten temat prawdopodobnie uda się ograniczyć stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium rozstrzygania przetargów. Zakłada to poselski projekt Prawa zamówień publicznych, którego nowelizację przyjęła sejmowa Komisja Gospodarki.

Projekt przewiduje także, iż zamawiający w każdym momencie będzie mógł zbadać, czy cena nie jest rażąco niska. Co więcej, projekt nakłada także na oferenta obowiązek udowodnienia tego faktu.

– Kryterium najniższej ceny doprowadziło do wielu wynaturzeń systemu zamówień publicznych, z bankructwami przedsiębiorstw włącznie. Głównym zarzutem wobec decyzji urzędników była zazwyczaj niska lub bardzo jakość usług oferowanych w najkorzystniejszej cenie. Niejednokrotnie rodziło to poważne problemy z właściwą realizacją zamówienia – komentuje Arkadiusz Pączka.

Jak wskazuje ekspert Pracodawców RP, pomimo że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, nie rozwiązują jednak wszystkich problemów związanych z systemem zamówień publicznych w Polsce.

Liczba nowelizacji ustawy i rozpatrywanych projektów będących przedmiotem prac komisji sejmowych, czy też powszechne poczucie – zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorców – braku przejrzystości obowiązującej regulacji, nadal skłaniają do postulatu konieczności opracowania nowej ustawy regulującej system zamówień publicznych w Polsce.