Pracodawcy RP: kompromis w sprawie delegowania pracowników korzystny dla Polski

0
1181


Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska osiągnęły korzystny dla Polski kompromis w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. – Jeśli porozumienie zostanie ostatecznie przegłosowane w parlamencie, uratujemy 240 tysięcy miejsc pracy i 24 tysiące polskich firm usługowych – podkreśla ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Wypracowany kompromis to dobra wiadomość dla polskich firm delegujących pracowników. Burzliwe negocjacje i sprzeczne interesy poszczególnych państw członkowskich mogły bowiem spowodować, że nowa dyrektywa kuriozalnie doprowadziłaby de facto do wyeliminowania całej instytucji delegowania. A to byłoby dużym zagrożeniem dla naszego kraju – jesteśmy europejskim liderem w eksporcie usług. Polska deleguje około 25 procent pracowników spośród miliona wszystkich oddelegowań w UE.

Negocjacje nie były łatwe. Najwięcej kontrowersji wzbudzały artykuły dotyczące wprowadzenia mechanizmu solidarnej odpowiedzialności (art. 12) i katalogu środków kontrolnych (art. 9), jakie państwa członkowskie mogą stosować wobec przedsiębiorstw delegujących pracowników. Zgodnie  z kompromisem wypracowanym przez instytucje UE, katalog ten będzie miał charakter otwarty. Dodatkowe środki kontrolne będą mogły zostać wprowadzane, pod warunkiem że zostaną uznane za „uzasadnione i proporcjonalne”. Co więcej, trzeba będzie poinformować o tym Komisję Europejską oraz sprawdzić zgodność tych środków z prawem UE. Z kolei instytucja solidarnej odpowiedzialności zostanie wprowadzona jedynie w sektorze budownictwa – w odniesieniu do bezpośredniego podwykonawcy.

Poza tym uzgodniono, że zostanie przyjęta – istotna dla polskich firm – deklaracja dotycząca zastępowalności pracownika, chroniąca przed wprowadzeniem zasady jednorazowego delegowania (art. 3).

Termin podpisania uzgodnionego tekstu porozumienia ustalono na 5 marca 2014. Muszą go jeszcze przyjąć inne państwa członkowskie, a także Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Następnie będzie ono poddane pod głosowanie na Sesji Plenarnej Parlamentu w kwietniu 2014. Nowe prawo zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od kwietnia 2016 r.

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP