Pracodawcy RP krytycznie o planie finansowym NFZ

0
862


Pracodawcy RP krytycznie oceniają plany finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013. – Projekt utrwala stan istniejący. Można więc zakładać dalszy wzrost zadłużenia szpitali oraz rosnące kolejki do nich. Dlatego należy pilnie wprowadzić zmiany w sposobie finansowania ochrony zdrowia – mówi wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala.

Zgodnie z założeniami planu, przychody funduszu w przyszłym roku mają wzrosnąć o 3,9%, zaś wydatki na świadczenia medyczne – o 3,8%. Jeśli zaś chodzi o dynamikę uwzględniającą znowelizowany w ciągu roku plan finansowy NFZ, to okazuje się, że wydatki na świadczenia wzrosną realnie o… 0,1%. Nominalne wydatki na leczenie szpitalne wzrosną rok do roku o 1,067 mld zł, zaś całkowity koszt świadczeń opieki zdrowotnej – o 2,3 mld zł. Leczenie szpitalne będzie się charakteryzowało relatywnie wysoką dynamiką wzrostu nakładów. Jeśli jednak wzrost planowanych wydatków na leczenie szpitalne skorygujemy o inflację (planowaną przez Ministerstwo Finansów na 4%), okazuje się, że realny wzrost wynosi tylko 2,7%, zaś w wielu dziedzinach – np. Podstawowej Opiece Zdrowotnej – oznacza realny spadek wartości finansowania o 2,9%.

– To jest kolejny kryzysowy budżet NFZ – uważa Andrzej Mądrala. – Niestety przy takich założeniach nie powinniśmy się spodziewać istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia i dostępności do świadczeń – dodaje Mądrala. W jego opinii Plan Finansowy NFZ nie wskazuje także na to, że w przyszłym roku będą wprowadzane istotne reformy, jak skoordynowana opieka. Opinię Mądrali potwierdza prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Andrzej Sokołowski. – Niestety wygląda to na kolejny rok stagnacji bez pomysłu na to, co i jak zmienić w funkcjonowaniu systemu – mówi Sokołowski. Dlatego też zdaniem wiceprezydenta Mądrali należy podnieść składkę na ubezpieczenie zdrowotne, niezbędne jest także poszerzenie bazy płatników.

– Nie można się godzić z sytuacją, w której niespełna 10 milionów pracujących na umowę o pracę wpłaca do budżetu NFZ około 50% środków, zaś pozostałe osoby płacą resztę. Zmiany te powinny iść w parze z takimi reformami jak podział funduszu czy ze zmianą systemu kontraktowania. Obecny system, mimo że miał być tylko tymczasowym rozwiązaniem, funkcjonuje już prawie 8 lat i wyraźnie widać, że wymaga pilnych zmian – komentuje wiceprezydent Mądrala.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tysiąca firm, zatrudniających 4 miliony pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także  w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.