Pracodawcy RP: liczymy na dialog z ministrem zdrowia

0
994

Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Mądrala zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z propozycją „wznowienia dialogu społecznego w ochronie zdrowia, przerwanego w roku 2014 roku niechlubną praktyką ignorowania głosu partnerów społecznych i interesariuszy sektora przez poprzedni rząd”.

Pracodawcy RP, jak wynika z listu skierowanego do ministra zdrowia,  wiążą duże nadzieje z szansą, jaką stwarza ponowne otwarcie na dialog, możliwość prawdziwej dyskusji, intelektualnej debaty, ścierania się koncepcji i wypracowywania optymalnych dla pacjentów rozwiązań we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Wśród oczekiwań Pracodawców RP i przedsiębiorców wobec nowego ministra zdrowia wymieniono między innymi trzy kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie, do którym zaliczono uruchomienie wielomiliardowego wsparcia unijnego uwarunkowanego rzetelnymi mapami potrzeb zdrowotnych, odpowiadających potrzebom pacjentów a nie świadczeniodawców. Drugi z istotnych problemów to dokończenie procesu przedłużania decyzji refundacyjnych, co nie będzie możliwe bez rewizji i wprowadzenia dobrych praktyk w stosowaniu ustawy refundacyjnej. Trzeci problem to rozwiązanie błędnie zaadresowanego przez poprzedników systemu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, który stosowałby się do porządku prawnego, dawał faktyczne gwarancje i obejmował wszystkie zainteresowane grupy zawodowe, niwelując tym samym nieuzasadnione dysproporcje wynagrodzeń w sektorze.

W dłuższej perspektywie Pracodawcy RP oczekują szczerej debaty o planach reform oraz rozpisanie ich w formie tzw. mapy drogowej wraz z kalendarzem wprowadzanych zmian.

„Oczekujemy, że zmiany te będą w pełni uwzględniały zmiany zachodzące w społeczeństwie, jego starzenie się, a więc konieczność wydatkowania coraz większych środków na leczenie. Mamy nadzieję także, że pieniądze wydawane łącznie przez NFZ i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaczną być traktowane jak inwestycja w zdrowie obywateli, że dostrzeże Pan Minister i Rząd fundamentalne znaczenie kosztów wtórnych w globalnym budżecie państwa, stawiając jako wspólny cel umożliwienie pacjentom jak najszybszego powrotu do pracy czy też możliwość zachowania pełnej sprawności intelektualnej i fizycznej co najmniej do ukończenia 67. roku życia” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Autorzy listu podkreślają także, że oczekują, iż nowy minister będzie, zgodnie z zapowiedziami konsultował swoje decyzje ze wszystkimi interesariuszami, a reformy będą dokonywane w duchu dialogu społecznego. Wierzą też, że tworzenie nowych aktów prawnych będzie przebiegać zgodnie z zasadami poprawnej legislacji.

Pracodawcy RP poprosili ministra zdrowia o możliwość dyskusji przedstawionych kierunków i wyzwań w gronie szefów związków pracodawców ochrony zdrowia reprezentowanych w organizacji przez platformę „Zdrowe Zdrowie”, do której należą: Polska Federacja Szpitali, Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Grupa ta reprezentuje ponad 70 tysięcy lekarzy pracujących w prawie 290 szpitalach publicznych i prywatnych, a także placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz 2,5 tysiąca praktyk podstawowej opieki zdrowotnej.