Pracodawcy RP: mobilne badania pomogą w powrocie do pracy personelu medycznego

0
463

Pracodawcy RP zaapelowali do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających mobilne wykonanie kontrolnych badań diagnostycznych. Propozycja dotyczy badań personelu medycznego objętego kwarantanną domową.

Proponowane przez Pracodawców RP rozwiązania z zakresu mobilnej diagnostyki mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

Propozycja obejmuje określenie procedury czyli standardu postępowania powrotu do pracy, w tym konieczności wykonania kontrolnego badania diagnostycznego, zapewnienie mobilnego wykonania takiego badania diagnostycznego – kontrolnego przed zakończeniem kwarantanny oraz organizację mobilnego badania.

W ramach organizacji mobilnych badań Pracodawcy RP proponują zapewnienie pojazdów CORONA BUS, służących do transportu medycznego,  wydzielenie  stanowiska  do  pobrania i przechowania materiału biologicznego oraz  pozyskanie grupy osób na przykład studentów medycyny, pielęgniarstwa do tej akcji  oraz skorzystanie z pomocy innych osób po przeszkoleniu.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Podkreślają także, że konieczne będzie pełne zabezpieczenie pracowników CORONA BUS, w tym kierowcy oraz obsługi w środki ochrony osobistej.

Dzięki takim rozwiązaniom możliwe będzie pobranie materiału bezpośrednio pod miejscem zamieszkania pacjenta po uprzednim umówieniu się z nim oraz przekazanie partii pobranego materiału do laboratorium.

–  Rozszerzenie możliwości wykonywania badań diagnostycznych poprzez dopuszczenie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na pobraniu materiału biologicznego do badania laboratoryjnego w pojazdach przyczyni się do zwiększenia dostępności do tych świadczeń, a jednocześnie pozwoli na bezpieczny powrót personelu medycznego do pracy, a tym samym – zapewni bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i pozostałego personelu medycznego – czytamy w piśmie.