Pracodawcy RP na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia

0
1035


Przedstawiciele Pracodawców RP uczestniczyli 25 września 2012 roku w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Przewodniczył mu wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala. Tematem spotkania było między innymi finansowanie opieki zdrowotnej z uwzględnieniem algorytmu podziału środków, a także prognozy finansowe NFZ na lata 2012 i 2013 i zasady kontraktowania na rok 2013 z uwzględnieniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Z informacji przedstawionych przez przedstawiciela NFZ wynikało, że sumaryczna wartość ogłaszanych konkursów na rok 2013 będzie miała wartość tylko 3,4 procent budżetu NFZ, a najwięcej konkursów będzie ogłaszanych w Oddziale Lubelskim (ich wartość odpowiadać będzie 16-tu procentom budżetu OW) i w Pomorskim (odpowiadają 12 procentom budżetu OW). Wiceprezes NFZ Zbigniew Teter poinformował także, że spływ składki do NFZ jest mniejszy od oczekiwanego o 805,74 mln zł (stan na 1 sierpnia 2012 roku), a pod koniec roku przewiduje się że niedobór przekroczy ponad 1 mld zł. W odpowiedzi na pytanie wiceprezydenta Pracodawców RP Andrzeja Mądrali, zapewnił, że wszystkie zawarte kontrakty na pewno zostaną zapłacone do wysokości umownego limitu. Na ten cel zostaną przeznaczone środki z rezerwy. Jednocześnie wiceprezes zapowiedział, że 3 października 2012 roku odbędzie się posiedzenie Rady Funduszu, która ma podjąć decyzję o sfinansowaniu migracji między oddziałami z lat ubiegłych. Zastrzegł jednak, że wszystko zależy od decyzji Rady. W odpowiedzi na pytanie o zapłatę nadwykonań poinformował, że zostaną one opłacone po rozliczeniu wszystkich wykonanych kontraktów z uwzględnieniem niedowykonań i sfinansowaniu świadczeń ratujących życie.

Przedstawiciel Pracodawców RP, Dariusz Sartii zapytał o zwiększenie składki zdrowotnej, jednak Minister Sławomir Neumann opowiedział się zdecydowanie przeciwko temu rozwiązaniu, stwierdzając że w okresie kryzysu nie należy zwiększać kosztów pracy. Związki zawodowe zwróciły uwagę na przeciągające się prace nad rozporządzeniem dotyczącym minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Ustalono, że przed kolejnym posiedzeniem zespołu rozporządzenie zostanie skierowane do konsultacji społecznych. Z kolei Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP, zwrócił uwagę, że w obliczu informacji przedstawionej przez prezesa Zbigniewa Tetera, już dziś można antycypować problemy, jakie mogą pojawić się w przyszłym roku. Czy nie powinno być więc tak, że to obiektywne mierniki jakości opieki zdrowotnej powinny być czynnikiem różnicującym finansowanie i jakie są w tym kontekście losy ustawy o jakości w ochronie zdrowia? W odpowiedzi Minister Sławomir Neumann potwierdził, że kwestie jakości są dla Ministerstwa Zdrowia sprawami bardzo ważnymi i że założenia do ustawy o jakości w ochronie zdrowia są przygotowane. Harmonogram tych prac Pan Minister przedstawi na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło także koncepcję zmian w systemie ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności ma zostać dokonany podział NFZ na fundusze zarządzane z regionów. To właśnie regiony mają odpowiadać za politykę zdrowotną. Jednocześnie nie zostało jeszcze przesądzone, czy powstanie 16 Funduszy pokrywających się z podziałem administracyjnym Polski, czy też przeważy koncepcja ich łączenia. Centrala NFZ ma się zmienić w Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (jest to na razie robocza nazwa), zaś jej część ma zostać włączona w nowo budowaną instytucję pod roboczą nazwą Agencja Taryfikacji. Będzie się ona składała z połączonych AOTM, CMJ i części NFZ i ma się zająć zarówno wyceną świadczeń, oceną ich skuteczności oraz zasadności finansowania jak i oceną jakości świadczeń. Minister Zdrowia w odpowiedzi na pytanie Andrzej Mądrali stwierdził, że trudno podać terminy wprowadzania zmian, ale zauważył, że jest determinacja w resorcie, żeby zmiany weszły w życie na wiosnę i zaczęły obowiązywać od kontraktowania w 2013 roku. Jednocześnie zapowiedział wprowadzanie zmian w sposób ewolucyjny. Oznacza to, że po podziale środków Ministerstwo Zdrowia zacznie pracować nad ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Ma ona zostać przygotowana pod koniec 2013 roku. Resort nauczony doświadczeniem poprzedniego pakietu ustaw zdrowotnych, nie ma ambicji wprowadzania kilku zmian jednocześnie. Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz poprosiła Ministra o współpracę i dialog w przy pracach nad założeniami do ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Minister Sławomir Neumann zadeklarował wolę współpracy.
W wolnych wnioskach Prezydent Andrzej Mądrala poprosił ponownie o informację o postępach w pracy nad zmianami dotyczącymi zniesienia wymogu posiadania pielęgniarki operacyjnej. Minister Sławomir Neumann poinformował, że zmiana ta nie jest kontrowersyjna, jednak w tym projekcie znajdują się sporne kwestie, które wymagają wyjaśnienia i z tego wynika opóźnienie, ale ma nadzieję, że wkrótce zostanie ono podpisane i wejdzie w życie.

Z ramienia Pracodawców RP w spotkaniu wzięli udział: Anna Rulkiewicz, Tatiana Łowicka – Grzesista, Ewa Pogodzińska, Adam Rozwadowski, Robert Mołdach oraz Grzegorz Byszewski. Ministerstwo Zdrowia reprezentował m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Sławomir Neumann, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia, Wiceprezes ds. Służb Mundurowych, Pan Zbigniew Teter.