Pracodawcy RP: należy dopracować zasady tworzenia sieci szpitali

0
701

Pracodawcy  Rzeczypospolitej  Polskiej uważają, że projekt ustawy,  którego celem jest wprowadzenie sieci szpitali, jest nie do przyjęcia w kształcie przedstawionym do konsultacji.

Pracodawcy RP nie odrzucają idei budowania sieci szpitali, ale uważają, że należy   jednoznacznie doprecyzować rolę i zadania poszczególnych typów podmiotów na rynku zdrowotnym.

„Przedłożony projekt nie precyzuje wielu kluczowych i istotnych kwestii, które pozwoliłyby ocenić obiektywnie cele i efekty proponowanych zmian” – uważają Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP zwracają uwagę na krótki termin między potencjalnym uchwaleniem proponowanych rozwiązań przez Parlament a ich wdrożeniem, co nie pozwoli na odpowiednie  przygotowanie się wszystkich uczestników systemu, w tym przede wszystkim pacjentów, do zachodzących zmian.

W ocenie Pracodawców RP pomysł utworzenia sieci szpitali może być uzasadniony jednak pod warunkiem, że kwalifikowanie do sieci będzie się odbywać w trybie konkursu ofert, z uwzględnieniem czynników jakościowych.

Uwagi Pracodawców do projektu dotyczą między innymi braku wyceny procedur medycznych, nierozwiązanej kwestii zadłużeń szpitali czy systemu, które nie promuje podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Pomioty będące w sieci powinny posiadać umowy na znacznie dłuższy okres niż 4 lata – co pozwoliłoby im znajdować środki na inwestycje w bankach na rynkowych warunkach, a nie w instytucjach pożyczkowych. Alternatywnie sieć szpitali powinna być ograniczona jedynie według następujących zasad: świadczeń strategicznie ważnych dla społeczeństwa – czyli zakresu ratowania życia oraz świadczeń wysokospecjalistycznych – na przykład realizowanych w szpitalach klinicznych.

Według Pracodawców RP w  tych  przypadkach podmioty znajdujące się w sieci powinny być odpowiednio dobrze wynagradzane, tak aby szczególnie w przypadku instytutów oraz szpitali klinicznych miały przestrzeń finansową do działalności naukowo-badawczej oraz do wprowadzania innowacyjnych metod leczenia.