Pracodawcy RP: należy wydłużyć czas na konsultacje z NFZ

0
689


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej liczą na przesunięcie terminu, w jakim mają być zakończone konsultacje projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne.

Wprawdzie termin konsultacji upłynął 9 grudnia 2013, jednak zdaniem Pracodawców RP projekt zarządzenia zawiera bardzo dużo ważnych zmian między innymi w zakresie wyceny niektórych świadczeń medycznych, które wymagają głębszych dyskusji w środowisku naukowców, ekspertów oraz świadczeniodawców. Aby przeprowadzić je rzetelnie, niezbędne jest wydłużenie czasu konsultacji.

Pracodawcy RP przypominają, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem szerokiej reprezentacji środowiska okulistycznego oraz świadczeniodawców. Poruszono na nim problematykę dostępności oraz wyceny operacji usunięcia zaćmy. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz wyraził pogląd, że są one zbyt wysoko wycenione, jednak – jak zauważyli eksperci – kwestia wyceny pozostanie sporna dopóty, dopóki nie zostaną policzone rzeczywiste koszty. Przedstawiciele środowiska okulistycznego zobowiązali się do włączenia się w taką analizę.

Zdaniem Pracodawców RP zarządzenie nie jest niezbędne do prawidłowego aneksowania umów i kontynuowania wykonywania świadczeń w przyszłym roku. W związku z tym powinno się przeznaczyć więcej czasu na konsultacje proponowanych w projekcie zmian, tak aby nie budziły one kontrowersji wśród świadczeniodawców oraz nie były potencjalnie niekorzystne dla świadczeniobiorców.

W sprawie przesunięcia terminu zakończenia konsultacji na temat tego projektu zarządzenia Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wysłali pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz.