Pracodawcy RP: nowa wycena świadczeń okulistycznych nieuzasadniona

0
1000


Narodowy Fundusz Zdrowia przesłał do konsultacji społecznych projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Zdaniem ekspertów Pracodawców RP projekt ten uderza w podmioty lecznicze mające oddziały okulistyczne.

W projekcie zapisane zostało zmniejszenie wyceny zaćmy powikłanej i niepowikłanej – odpowiednio o około 1248 zł i 988 zł. W przypadku najczęściej występującej zaćmy niepowikłanej oznacza to spadek finansowania o 35 procent (przy założeniu, że koszt punktu rozliczeniowego NFZ wynosi 52 zł). Ta drastyczna zmiana nie została w jakikolwiek sposób uzasadniona i nie ma odzwierciedlenia w analizach rzeczywistych kosztów kwalifikacji, diagnostyki i wykonania zabiegu pacjentowi. Zasadność proponowanej wyceny podaje w wątpliwość także Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, z pewnością wpłyną – i to dotkliwie – na sytuację finansową wszystkich podmiotów leczniczych posiadających oddziały okulistyczne. W związku z tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych – będące członkiem Pracodawców RP – wysłało do Prezesa NFZ wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o informacje o sposobie wyliczenia kosztów, stanowiących podstawę dla proponowanej wyceny świadczeń okulistycznych.

Pracodawcy RP mają nadzieję, że działanie to pozwoli wstrzymać ostateczną decyzję NFZ, do czasu rozwiania wszystkich wątpliwości i wyjaśnienia celowości zmian. Eksperci Organizacji zwracają uwagę na fakt, że – zgodnie z projektem zarządzenia – zmiany mają wejść w życie już od początku 2014 roku, co godzi w zaufanie przedsiębiorców do państwa.