Pracodawcy RP: polsko-izraelskie spotkanie biznesowe

0
1061


Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski oraz Prezes Manufacturers’ Association of Israel Zvi Oren zapraszają na Polsko-Izraelskie Spotkanie Biznesowe Matchmaking session, które odbędzie się 18 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Brukselskiej 7.

Kilkadziesiąt spotkań B2B biznesmenów z Polski i Izraela będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, informacji oraz nawiązania stałej współpracy. W spotkaniach wezmą udział przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki, między innymi odnawialnych źródeł energii, produkcji drabin, hydroizolacji, sprzedaży sprzętu medycznego oraz mebli.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie w języku polskim oraz angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie udziału do 17 czerwca 2013 roku.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela  Lidia Płowiecka-Sroka,  tel.: +48 22 518 87 00, e-mail: l.plowiecka-sroka@pracodawcyrp.pl