Pracodawcy RP postulują przedłużenie umów z NFZ

0
1340

Zdaniem Pracodawców RP z powodu częstych i niespójnych zmian legislacyjnych nie ma już możliwości prawidłowego przeprowadzenia procedury kontraktowania na 2012 rok.  W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przedłużenie umów świadczeniodawcom o jeden kwartał.

Umożliwi to uporządkowanie sytuacji prawnej i przeprowadzenie prawidłowej procedury kontaktowania z zachowaniem wszystkich ustawowych terminów. Pracodawcy RP protestują także przeciwko przesyłaniu przez Ministra Zdrowia do konsultacji społecznych w okresie kontraktowania 10-ciu kolejnych projektów rozporządzeń, które w fundamentalny sposób zmieniają standardy, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy. Takim przykładem jest zmiana rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Brak stabilności prawa wynikający z chaotycznie zmienianych w krótkim okresie tych samych rozporządzeń powoduje trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Wprowadzenie zmian zobowiązujących świadczeniodawców do przeprowadzenia dużych inwestycji musi wiązać się odpowiednio długim vacatio legis. W przeciwnym razie z rynku zostanie wyeliminowanych wiele dobrych i cenionych przez pacjentów podmiotów, a dostępność do świadczeń zostanie ograniczona. Pracodawcy RP podkreślają, że proponowane obecnie zmiany, po wejściu w życie, będą dotyczyć całego rynku, a nie tylko podmiotów ubiegających się o kontrakty w bieżącym roku.

Pracodawcy RP już w czerwcu 2011 wystąpili do Minister Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie rozmów oraz działań w celu zmiany sposobu kontraktowania. Uważają też, że niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w listopadzie, kiedy konkurs powinien zbliżać się już do finałowych rozstrzygnięć. Jak podkreślają Pracodawcy RP takie działanie jest przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów.

Pracodawcy RP apelują do Minister Zdrowia o wprowadzenie do obowiązującej w tym względzie Ustawy  takich zmian legislacyjnych, które umożliwią anektowanie umów ze wszystkimi świadczeniodawcami do końca pierwszego kwartału 2012 roku.