Pracodawcy RP postulują szybkie uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym

0
1177


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwrócili się do premier Ewy Kopacz z postulatem jak najszybszego skierowania do Parlamentu projektu ustawy o zdrowiu publicznym. W ocenie organizacji ustawa ta stanowi sztandarowy projekt dotyczący naprawy i uporządkowania systemu ochrony zdrowia.

Pracodawcy RP uważają, że uchwalenie projektu ustawy było czytelnym sygnałem, że zdrowie jest priorytetem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
„Pozytywnie odnieśliśmy się do przygotowanego i skierowanego do konsultacji projektu. W stanowisku zwracaliśmy uwagę na fakt, że dokument ten jest nie tylko pierwszym, lecz także najważniejszym krokiem w stronę unormowania ogromnie ważnej problematyki profilaktyki zdrowotnej, traktowanej w ujęciu horyzontalnym przez każdy resort” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Organizacja wyraziła swój niepokój zbyt wolnym tempem procedowania projektu tej ustawy. Zwraca uwagę, że mimo rozpatrzenia projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów pod koniec maja 2015 i skierowania go 1 czerwca 2015 pod obrady Rady Ministrów przez trzy kolejne posiedzenia nie został on wpisany do porządku obrad.

„Zbliżający się koniec kadencji Parlamentu RP każe nam z coraz większa obawą patrzeć na możliwość uchwalenia ustawy przed wyborami” – napisali Pracodawcy RP.