Pracodawcy RP: przepisy o akcyzie na ambulanse nieprecyzyjne

0
1019


Eksperci podatkowi Pracodawców RP zwrócili uwagę na nieprecyzyjne sformułowanie zawarte w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jeżeli zapis ten nie zostanie doprecyzowany, zwolnienie z akcyzy obejmie tylko ambulanse nabywane przez placówki państwowe.

– Byłby to jawny przejaw dyskryminacji – czytamy w uwagach przesłanych Ministerstwu Finansów przez Komitet Podatkowy Pracodawców RP. – Pracodawcy RP uważają, że uwzględnienie w zwolnieniu od akcyzy pojazdów sanitarnych nabywanych przez podmioty prywatne jest niezbędne i powinno zostać wyrażone wprost w treści przepisu.

O wątpliwościach ekspertów związanych z nowymi przepisami napisał „Dziennik Gazeta Prawna”. Gazeta wystosowała do  Ministerstwa Finansów zapytanie w tej sprawie.  – Przepis zwalniający ambulanse z akcyzy będzie doprecyzowany – zapewniło w odpowiedzi MF. Ministerstwo tłumaczyło, że jego intencją jest, aby zwolnieniem były objęte wszystkie ambulanse przeznaczone do ratowania życia i zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach.

Ministerstwo przyznało też, że w związku z wątpliwościami rozważa doprecyzowanie nowej regulacji.