Pracodawcy RP: rok 2015 ważny dla przedsiębiorców ochrony zdrowia

0
828

Według Pracodawców RP rok 2015 będzie bardzo ważny dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. Wprowadzane zmiany będą miały także duże znaczenie dla inwestorów, dlatego początek roku 2015 może być czasem przejęć. Może nastąpić wzrost zainteresowania modelem PPP.

1 stycznia 2015 wszedł  w życie tzw. pakiet kolejkowo-onkologiczny, który wprowadza wiele systemowych zmian, takich jak na przykład zmiana planowania kontraktowania. Zostanie bowiem przygotowywana mapa potrzeb zdrowotnych, stanowiąca plan zakupów, w ramach którego określi się także maksymalną liczbę umów zawieranych na danym obszarze.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj otrzyma narzędzia do rozpoczęcia systemowej wyceny świadczeń medycznych, a najbliższe kontraktowanie, które odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2016 roku,  umożliwi dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ zawarcie długoterminowych umów. Ze szpitalami umowy będą mogły być zawierane nawet na 10 lat.

Dlatego rok 2015 to ostatni termin, w którym zarządzający muszą podjąć wiele strategicznych decyzji dotyczących rozwoju swojej działalności i przygotowania się do kontraktowania na okres 2016–2026. Niezbędne do tego jest, jak podkreślają Pracodawcy RP, zadbanie już teraz o maksymalną liczbę punktów, czyli na przykład uzyskanie certyfikatu Ministra Zdrowia – CMJ, czy też o spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa. „Można założyć, że brak takiego przygotowania spowoduje pozostanie podmiotu leczniczego poza systemem publicznym – a więc z pewnością jego rychły upadek” – czytamy w stanowisku Pracodawców.

Zmiany będą miały fundamentalne znaczenie dla inwestorów. Autorzy stanowiska przewidują, że pierwsza połowa 2015 roku może być czasem intensywnych przejęć w sektorze ochrony zdrowia, budowania sojuszów i łączenia się mniejszych – głównie prywatnych – szpitali. „Takie działania mogą zwiększyć ich szansę na wygranie kontraktu i pozostanie w systemie. Długookresowe kontrakty będą także zapewniały stabilność dla inwestorów, którzy coraz chętniej będą lokowali pieniądze w tym sektorze. Można założyć, że długie kontrakty spowodują również wzrost zainteresowania modelem PPP” – prognozują pracodawcy.

Autorzy stanowiska podkreślają, że pakiet kolejkowo-onkologiczny wprowadza konieczność uzyskania zgody na nowe inwestycje w sektorze ochrony zdrowia (ich racjonalność i potrzebę będzie oceniał wojewoda). Wymóg uzyskania zgody będzie dotyczył tylko tych inwestycji, na które podmiot leczniczy będzie później starał się uzyskać finansowanie z NFZ i które w okresie 2 lat przekroczą kwotę 3 mln zł dla szpitali i 2 mln dla inwestycji prowadzonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rok 2015 stanowi więc ostatnią szansę na rozpoczęcie budowania infrastruktury medycznej bez potrzeby uzyskania stosownej zgody (decyzji administracyjnej wojewody).

Początek stycznia 2015 roku będzie także okresem zaprowadzania porządków w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zmiany mają ograniczyć proceder wywozu leków z Polski, co powoduje, że są one niedostępne dla polskich pacjentów.

„W związku z tym, że w 2015 r. mamy przed sobą dwie kampanie wyborcze, nie należy się spodziewać wprowadzania żadnych nowych zmian w systemie ochrony zdrowia. Nadal więc będziemy musieli czekać na takie rozwiązania jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne czy na dyskusję nad wprowadzeniem dopłat do leczenia lub innych rozwiązań ograniczających popyt w sektorze ochrony zdrowia” – komentują Pracodawcy RP.