Pracodawcy RP: skutki ustawy refundacyjnej dla rynku i pacjentów

0
963

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia Pracodawcy RP wspólnie z ekspertami rynku farmaceutycznego podsumowali dziesięć miesięcy funkcjonowania ustawy refundacyjnej. Eksperci zwracali głównie uwagę na ograniczenia w dostępie do leków refundowanych i wzrost poziomu współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane z poziomu 34% do 37,8%, przy jednoczesnym spadku cen urzędowych leków.

Jak wynika z danych przedstawionych przez firmy analityczne IMS Health Polska i PharmaExpert, od początku 2012 roku nastąpił spadek wartości rynku leków refundowanych o blisko 19%. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim spadek konsumpcji leków – rynek ilościowo zmniejszył się o ponad 14%. Wiele leków refundowanych sprzedaje się ze 100-procentową odpłatnością, co wiąże się z obawą lekarzy przed surowymi sankcjami finansowymi za ewentualne błędy w ordynacji leków refundowanych. Na spadek wartości rynku leków refundowanych miało również wpływ obniżenie cen leków przez producentów w toku negocjacji. Nie przełożyły się one jednak na zmniejszenie poziomu współpłacenia pacjentów – bo przy obniżonych cenach leków wzrosło ono z 34% do 37,8% w obszarze leków refundowanych i jest to jeden z najwyższych poziomów w Europie. Wynika to z wadliwego systemu grupowania leków, które w istocie nie są zamienne.

Analiza rynku hurtowego pokazała, jak zmniejszenie marży w łańcuchu dystrybucji i częste zmiany wykazów leków refundowanych ograniczyły dostępność leków w aptece i tym samym dla pacjenta. Nasiliło się zjawisko eksportu równoległego, ograniczono dostawy do aptek, skrócono terminy płatności i zredukowano zapasy magazynowe w aptekach.

Prawnicy zwrócili uwagę na brak spójności między ustawą refundacyjną a ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zamówieniach publicznych i prawem konkurencji. Ich zdaniem nowa ustawa znacząco ogranicza możliwości zakupu leków przez szpitale, zwiększa biurokrację i w wielu punktach wzbudza wątpliwości interpretacyjne, jednocześnie wprowadzając surowe sankcje za złamanie prawa. Zdaniem uczestników spotkania, ustawa wymaga rzetelnej oceny jej skutków i podjęcia działań na rzecz usunięcia barier, których pojawienie się odczuwają wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego i pacjenci.

Organizatorem spotkania byli Pracodawcy RP. W spotkaniu wzięli udział analitycy rynku – przedstawiciele firm IMS Health, PharmaExpert, Sequence HC Partners, prawnicy z kancelarii Baker&McKenzie oraz eksperci Medycyny Praktycznej.