Pracodawcy RP: spotkanie dla przedsiębiorców

0
816


21 marca o godzinie 10.00 w siedzibie Pracodawców RP odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy pod tytułem: „Tnij koszty! Twórz etaty! – czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy”.

Na spotkaniu zostaną przedstawione instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników, które umożliwiają między innymi tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach. Przedsiębiorcy dowiedzą się, w jaki sposób można uzyskać refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z organizacji staży, umożliwiających pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również tego, w jaki sposób mogą pozyskać kandydatów, przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia. Po spotkaniu każdemu z uczestników zostanie przesłany drogą e-mailową kompleksowy pakiet informacyjny, związany z omawianymi zagadnieniami.

Prelegentami podczas spotkania będą: Magdalena Fic i Piotr Kłosowski z Działu Marketingu Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy oraz Bartłomiej Nowak z Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, przy ulicy Rejtana 17 (II piętro, sala 12).
Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie obecności poprzez przesłanie informacji na adres: m.dobkowska@pracodawcyrp.pl