Pracodawcy RP: spotkanie ekspertów na temat roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

0
1293

7 lipca 2016 roku, w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie grupy roboczej przygotowującej warsztat „Nie zauważasz nas – rola pacjenta w systemie opieki zdrowotnej”. Jednym z najważniejszych zagadnień omówionych w trakcie spotkania była kluczowa rola pacjenta, który powinien być głównym podmiotem systemu opieki zdrowotnej. Warsztat będzie częścią Kongresu Zdrowia, organizowanego przez Pracodawców RP pod koniec września 2016.

Moderatorzy tego warsztatu jako jego ekspertów gościli Barbarę Jobdę – prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ewę Borek – prezes Fundacji My Pacjenci, Izabellę Dessoulavy-Gładysz – z Fundacji My Pacjenci i Agatę Polińską – Założycielkę Fundacji Alivia.

Pomimo, że nie mogli być obecni, to do grona ekspertów tego warsztatu zgodzili się także przystąpić: profesor. Mirosław Dziuk z Wojskowego Instytutu Medycznego, Mariola Dudziak – dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Paweł Pyka – ordynator oddziału onkologicznego Szpitala im. Dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  Moderować warsztat będą Agnieszka Szpara – Prezes Affidea Polska oraz ksiądz dr Arkadiusz Nowak..

Wprowadzeniem do szczegółowej części dyskusji, a tym samym do rozmowy o tematyce warsztatu, była prezentacja udanego wałbrzyskiego projektu pod hasłem „Każdy z nas jest pacjentem i pracownikiem”. Projekt został przeprowadzony dzięki współpracy lokalnego samorządu, partnerów publicznych, partnerów prywatnych oraz stowarzyszeń. Jego celem było podniesienie poziomu satysfakcji pacjentów. Obejmował on między innymi produkcję dwuminutowego filmu pt. „Nie zauważasz nas”, z którym zapoznali się uczestnicy spotkania.

Jednym z najważniejszych zagadnień omówionych w trakcie spotkania była kluczowa rola pacjenta, który powinien być głównym podmiotem systemu opieki zdrowotnej. To on bowiem jest adresatem działań leczniczych i to on wnosi pieniądze do systemu opieki zdrowotnej, a efekty terapii zależą zarówno od jego postawy w codziennym życiu, relacji z najbliższymi, jak i od formy i ustaleń wynikających z dialogu z podmiotami świadczącymi usługi lecznicze.

Uczestnicy spotkania omówili zmiany zachodzące w relacjach między pacjentem a służbą zdrowia. Zwrócili uwagę na fakt, iż jednym z ważnych elementów tych zmian jest rosnąca świadomość pacjentów, którzy mają coraz szerszy dostęp do informacji istotnych w kontekście działań leczniczych. Zwiększa to potrzebę bardziej partnerskiej komunikacji, współuczestnictwa w kluczowych decyzjach oraz wiąże się z koniecznością zaoferowania pacjentom szerszej palety usług i usługodawców.

Pacjenci oczekują dziś szybkiego dostępu do informacji, nowoczesnych procedur terapeutycznych oraz nowoczesnych leków, precyzyjnej informacji na temat poziomu odpłatności, kultury osobistej i wysokich kompetencji interpersonalnych przedstawicieli służby zdrowia na każdym etapie leczenia, zwłaszcza w obszarze przyjaznej i kompleksowej komunikacji z pacjentem. W wykonywaniu zawodów medycznych oczekują jako istotnego punktu odniesienia także wysokich standardów etycznych.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że pacjenci chcą mieć wpływ na efektywność leczenia i efektywność publicznych wydatków na służbę zdrowia. Chcą mieć możliwość i narzędzia wyboru najlepszych podmiotów świadczących usługi w danym zakresie oraz informację co do ich dostępności i programu terapii.

Pojawiają się również propozycje wprowadzenia Rady Obywatelskiej, zajmującej się regulacjami dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, a także Audytu Społecznego, spełniającego nadzór nad tym systemem. W tym aspekcie uczestnicy spotkania omówili zagraniczne przykłady wypływu i nadzoru oraz zapoznali się z ankietą dotyczącą oczekiwań polskich pacjentów.

Na liście propozycji postulatów zgłoszonych przez uczestników spotkania do dalszej i bardziej szczegółowej dyskusji znalazły się takie postulaty jak włączenie pacjentów w promocję najlepszych postaw i praktyk medycznych, praca nad komunikacją z pacjentami, promocja zdrowia publicznego i wspólnej odpowiedzialności za zdrowie, mierzenie efektywności leczenia i podnoszenie świadomości skutków postępowania medycznego, przygotowanie pacjentów do leczenia, odbudowanie zaufania do zawodów medycznych i systemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie pacjentów do roli opiniotwórczej i nadzorczej.

Panel dotyczący roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej odbędzie się pierwszego dnia kongresu, od godziny 9.30 do 11.00.

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP będzie się odbywać 29 i 30 września 2016 roku w Warszawie.

Organizatorami przedsięwzięcia są Pracodawcy RP, a współorganizatorami między innymi: Lux Med oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Program Kongresu dostępny jest na stronie: www.kongreszdrowia.pl

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową: www.kongreszdrowia.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.