Pracodawcy RP: spotkanie organizacji świadczeniodawców i pacjentów

0
985


21 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie platformy „Zdrowe Zdrowie” i Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP z przedstawicielami organizacji reprezentujących pacjentów zrzeszonych wokół inicjatywy „Obywatele dla Zdrowia”.

Celem spotkania było omówienie obszarów możliwej współpracy między organizacjami pacjentów i świadczeniodawców zrzeszonych w Pracodawcach RP.

Dyskusja podczas spotkania dowiodła, że oczekiwania obu zainteresowanych grup wobec zmian w systemie ochrony zdrowia w wielu obszarach są zbieżne, dzięki czemu zasadne jest podjęcie współpracy nad oceną otrzymywanych projektów ale także inicjowanie propozycji zmian.

W trakcie spotkania uzgodniono wstępna agendę wspólnej pracy jak i priorytety do wspólnego działania na najbliższy okres. Zaplanowano, że podobne spotkania będą się odbywały regularnie, powołane zostaną także grupy robocze, których celem będzie praca nad konkretnymi projektami.

Aktualnym priorytetem będzie ocena przyjętego przez Radę Ministrów Wieloletniego Planu Finansowego i planowanego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, ocena na obiektywnych wskaźnikach zmian przeprowadzanych w systemie ochrony zdrowia a także praca nad jak najszybszym wprowadzeniem ustawy o  jakości i bezpieczeństwa pacjenta.