Pracodawcy RP typują kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

0
712

Pracodawcy RP otrzymali zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP”. Organizacja może zgłosić po jednym kandydacie w pięciu kategoriach.

Są to następujące kategorie:
1.  „Innowacyjność”;
2.  „Obecność na Rynku Globalnym”;
3.  „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”;
4.  „Zielona Gospodarka”;
5.  „Trwały Sukces”.

„Nagroda Gospodarcza” jest prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym, będącym formą uhonorowania przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, zespołów innowatorów i wynalazców wnoszących znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz w budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki.

Regulamin przyznawania nagrody oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej:
http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza-prezydenta-rp/materialy-do-pobrania/

Podczas zgłaszania kandydatur należy wypełnić wniosek, który powinien być wysłany elektronicznie w wersji edytowalnej. Do wniosków należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia oraz krótką informację o podmiocie.

Wnioski można przesyłać na adres:: m.tokarz@pracodawcyrp.pl najpóźniej do 16 lutego 2015 roku.

Kolejnym etapem konkursu będzie wyłonienie spośród zgłoszonych podmiotów po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

W przypadku dodatkowych pytań Pracodawcy RP proszą o kontakt pod nr tel.:  22 518 87 08.