Pracodawcy RP zapraszają na seminarium w sprawie systemu IOWSZ

0
753

Pracodawcy RP zapraszają na seminarium poświęcone Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Seminarium odbędzie się  24 października w godzinach od 12.00 do 16.00 w siedzibie Pracodawców RP przy ulicy Berneńskiej 8.

Spotkanie poprowadzi Jakub Adamski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, jeden z autorów regulacji wprowadzającej IOWISZ.

Do udziału został także zaproszony przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji. Departament ten jest odpowiedzialny za wydawanie wniosków w imieniu ministra zdrowia dla szpitali, których organem założycielskim jest wojewoda, uczelnia medyczna oraz dla instytutów badawczych.

Wniosek IOWISZ na mocy ustawy będzie musiał wypełnić każdy podmiot dokonujący inwestycji o wartości powyżej 2 mln zł w AOS i 3 mln zł w leczenie szpitalne w okresie 2 lat oraz każdy podmiot ubiegający się o dotacje unijną.

W programie szkolenia znajdzie się omówienie działu IVa – ocena potrzeb zdrowotnych ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz omówienie intencji pytań zawartych we wzorze wniosku zawartym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Zgłoszenie do udziału w seminarium można przesyłać do 20 października 2016 roku na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl.

Liczb miejsc podczas spotkania jest ograniczona.