Elektroniczne prawo wykonywania zawodu od roku 2021

0
285

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów – Prawo wykonywania zawodu lekarza. Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przedłuża czas wydawania tych dokumentów w formie papierowej.

Elektroniczne dokumenty prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zostaną wprowadzone w roku 2021.

Przedłużenie czasu wydawania dokumentów w formie papierowych książeczek wiąże się z potrzebą wykorzystania dużych zasobów wydrukowanych dokumentów, będących w posiadaniu okręgowych izb lekarskich – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Zagadnienie to obecnie reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 16 czerwca 2003 roku w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. poz. 1785), które traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia , jednak nie później niż 1 stycznia 2020 roku – zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z 21 października 2016 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020).

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 3 grudnia 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.