Prezes Centrum Kompleksowej Rehabilitacji laureatem „Konfederatki 2012”

0
849

Jerzy Karwowski, Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z Konstancina-Jeziornej otrzymał nagrodę „Konfederatka 2012. Jest to nagroda przyznawana członkom Pracodawców RP w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

Oprócz Jerzego Karwowskiego wyróżnieniem tym zostali uhonorowani także: Stefan Dzienniak, Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland S.A., Piotr Grzegorczyk, Prezes Zarządu, PKS Polonus S.A., Mieczysław Majewski, Prezes Zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” S.A., Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu, ZM „MESTIL” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Stanisław Wyrzykowski, Prezes Zarządu, INEX Anna Wyrzykowska oraz Julian Zieliński, Prezes Zarządu, Elewacje S.A.

Konfederatki zostały wręczone podczas uroczystości 23-lecia działalności Pracodawców RP 22 listopada 2012 roku. Podczas uroczystości wręczono także „Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy” – nagrody przyznawane osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu i pozycji pracodawców oraz przyczyniają się do integracji i rozwoju środowiska.

– Gdy osiem lat temu po raz pierwszy przyznawaliśmy Konfederatki, pragnęliśmy nagradzać nimi ludzi wyjątkowych. Tych, którzy budują prestiż i siłę pracodawców, często nie zdając sobie sprawy z tego, jak znakomitą robotę wykonują dla naszego środowiska. Chcieliśmy, by nagrody te stymulowały do dalszego wysiłku, służącego rozwojowi gospodarki i dobru publicznemu. Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten wcale niełatwy cel – bo przecież rozmaitych nagród jest w Polsce wiele – udało się nam osiągnąć. Konfederatki stały się prestiżowymi wyróżnieniami, a ich Laureaci cieszą się zasłużonym uznaniem i szacunkiem – powiedział, otwierając uroczystość, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, którym kieruje Jerzy Karwowski, jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz w rehabilitacji neurologicznej. Wykonywane są tu operacje z zakresu ortopedii (m.in. endoprotezoplastyka stawów, artroskopia) i chirurgii kręgosłupa (w tym nowoczesne operacje małoinwazyjne tj.  endoskopowe usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa metodą ENDOSPINE, przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego – nukleoplastyka technologią Coblation). Pacjenci korzystać mogą z pełnego zakresu rehabilitacji narządu ruchu oraz neurologicznej (w systemie stacjonarnym, dziennym ambulatoryjnym i domowym), kriokomory i pływalni. W Ośrodku znajduje się pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona w sprzęt RTG, USG, densytometr oraz rezonans magnetyczny. CKR posiada cztery filie – trzy przychodnie rehabilitacyjne w Warszawie i jedną we Wrocławiu.