Prezes Lux Med uczestniczyła w Światowym Kongresie Klastrów

0
979


Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med oraz prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej wspólnie z ekspertami rynku medycznego wzięła udział w debacie „Konkurencyjność rynku opieki zdrowotnej – konieczność czy oksymoron”, która odbyła się w ramach Forum Zdrowia 3.0, części II Światowego Kongresu Klastrów.

Światowy Kongres Klastrów to międzynarodowe wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli klastrów (stowarzyszeń firm współpracujących w pokrewnych sektorach) oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych. 

Temat przewodni forum brzmiał „Nowe rozwiązania medyczne Ekspansja na rynkach trzecich Polska 3.0”. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące obszarów zdrowia publicznego, zarządzania ryzykiem oraz innowacyjnych technologii medycznych.

Forum Zdrowia 3.0 współorganizował Polski Innowacyjny Klaster Medyczny, którego celem jest koordynowanie, zarządzanie centrum transferu technologii, rozwój i prowadzenie badań w obszarze medycyny i działalności około medycznej.