Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej na liście najbardziej wpływowych osób

0
295

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP oraz prezes Grupy Lux Med, znalazła się na liście stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia, opracowanej przez „Puls Medycyny”.

Anna Rulkiewicz jest także współtwórcą partnerstwa sektorów- publicznego i prywatnego w opiece nad pacjentami z Covid-19, w ramach którego prywatne szpitale przeznaczyły swoje łóżka dla pacjentów z tym schorzeniem i prywatne jednostki wzięły udział w Narodowym Programie Szczepień.

W gronie stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia znaleźli się także:  Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, założyciel Centrum Medycznego Mavit, przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, członek Zespołu Trójstronnego ds. Rady Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia, prof. dr med., dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, współkoordynatorka Kodeksu Branżowego RODO w Ochronie Zdrowia.

Czytaj także: Transparentność, przewidywalność i konsultacje ważne przy tworzeniu prawa>>>

Pierwsze trzy miejsca na liście zajęli: dr n. ekon. Adam Niedzielski, minister zdrowia od sierpnia 2020, dr n. med. Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, doradca do walki z Covid-19 Naczelnej Izby Lekarskiej oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Na liście stu najbardziej wpływowych osób w medycynie na pierwszym miejscu znalazł się prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, na drugim – prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, a na trzecim – prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak.

„Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny od 19-tu lat, a od 6-ciu lat także te, które przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W tym, roku, podobnie jak w latach poprzednich, kandydaci oceniani byli przez kapitułę składającą się z ekspertów – osobno w obu kategoriach: Medycyna i System Ochrony Zdrowia. Jurorzy brali pod uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2020 roku, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania – w każdej z tych kategorii mogli przyznać od 0 do 10 punktów.