Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej w radzie programowej ministerialnej debaty

0
977

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Anna Rulkiewicz, została powołana do Rady Programowej ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”. Debata została zainaugurowana 18 kwietnia 2018 roku przez ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego.

– Dziękuję ministrowi zdrowia za powołanie mnie do Rady. Należy rozmawiać o efektywnym wykorzystaniu środków, jakie przeznaczamy na ochronę zdrowia w Polsce – skomentowała Anna Rulkiewicz.

W Radzie znaleźli się ekonomiści, przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, organizacji pacjentów, przedsiębiorcy i byli ministrowie zdrowia. W jej skład wszedł także Adam Rozwadowski, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Członkiem Rady został Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, a także Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego, prof. Maciej Banach, prof. Piotr Czauderna  czy prof. Marian Zembala.

Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na najważniejsze pytania, które będą dotyczyć tego, jak podzielić i najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia, co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej, oraz w jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie.

Rada programowa będzie pracowała w podgrupach tematycznych, ze wsparciem ekspertów. W efekcie jej prac ma powstać dokument strategiczny dotyczący przyszłego kształtu ochrony zdrowia. Debata potrwa do połowy 2019 roku.