Profesor z American Heart of Poland wykładowcą na sympozjum TCT Russia

0
921


Profesor Wojciech Wojakowski, związany na co dzień z Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland (CBR AHP), na specjalne zaproszenie organizatorów poprowadził cykl wykładów w ramach Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Russia (TCT Russia) w Moskwie. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych sympozjów naukowych poświęconych różnym aspektom leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW).

Profesor Wojciech Wojakowski poprowadził wykłady w  czasie tegorocznego TCT Russia, jako jeden z zaledwie dwóch polskich profesorów. Jego prezentacje dotyczyły takich wątków jak między innymi kwestia zgodności codziennej praktyki klinicznej w leczeniu OZW z wytycznymi europejskich towarzystw kardiologicznych czy metody leczenia restenozy, czyli ponownego zwężania się światła tętnic po zabiegach stentowania naczyń krwionośnych. Szeroko omówił także wątek bezpieczeństwa wykonywania zabiegów angioplastyki w leczeniu OZW, bez konieczności posiadania przez placówki medyczne oddziału kardiochirurgii.

– Udział polskich lekarzy i naukowców w takim ważnym wydarzeniu medycznym, to świetna wizytówka dla Polski. Nasze osiągnięcia w leczeniu chorób układu krążenia lokują nas w światowej czołówce szczególnie w aspekcie leczenie interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych. Możemy mówić o niebywałym sukcesie w tej dziedzinie – mówi profesor Wojakowski. – Nie pozostaje nam zatem nic innego jak pielęgnować i podtrzymywać to co udało nam się osiągnąć, a także kontynuować prace nad dalszym ulepszaniem systemu leczenia chorób układu krążenia w naszym kraju. – dodaje.
TCT Russia to jedno z ważniejszych na świecie sympozjów naukowych poświęconych zagadnieniem związanym z leczeniem chorób układu krążenia. Jego organizatorem jest amerykańska Fundacja Badań nad Układem Krążenia (The Cardiovascular Research Foundation – CRF) we współpracy z Rosyjskim Towarzystwem Naukowym Terapii Wewnątrznaczyniowych (Russian Scientific Society of Endovascular Therapies). W tegorocznym sympozjum wzięło udział prawie 1100 lekarzy z całego świata.

Lekarze z American Heart of Poland co roku biorą udział w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych  kongresach i sympozjach naukowych z zakresu leczenia chorób układu krążenia, zarówno jako ich słuchacze, jak i wykładowcy. AHP od wielu lat zajmuje się bowiem działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR).

Projekty realizowane przez AHP umożliwiły wprowadzenie do polskiej praktyki klinicznej wielu przełomowych rozwiązań: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus.

– Rozwiązania wprowadzane przez specjalistów z AHP w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce. Nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale również miały znaczący wkład w poprawę dostępności nowoczesnych technologii dla polskich pacjentów. Dlatego chcemy kontynuować zarówno nasze działania naukowo-badawcze, jak i innowacyjnie leczyć – mówi prof. Paweł Buszman, prezes zarządu i współzałożyciel American Heart of Poland.

Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Tylko w roku 2013 w ośrodkach PAKS leczono ponad 30 tysięcy chorych. Kliniki oferują kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej w Bielsku-Białej oraz pracownia doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.