Profilaktyczna mastektomia świadczeniem gwarantowanym

0
553

16 stycznia 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Do wykazu świadczeń dodano między innymi profilaktyczną mastektomię u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

Nowe świadczenie zostało wprowadzone na podstawie pozytywnej rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W ocenie klinicznej tego świadczenia wzięto pod uwagę 3 przeglądy systematyczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania procedury profilaktycznej mastektomii (usunięcia całej piersi) oraz rekonstrukcji piersi po usunięciu gruczołu sutkowego w populacji, w której potwierdzono obecność mutacji BRCA 1/2.

W zakresie oceny wyników mastektomii wykazano pozytywną korelację między przeprowadzeniem zabiegu a zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu wszystkich przyczyn w populacji pacjentów z mutacją BRCA 1/2 oraz ze zmniejszeniem ryzyka śmierci z powodu raka piersi w porównaniu do populacji z grupy kontrolnej, w której zastosowano jedynie obserwację.

Czytaj także: Projekty rozporządzeń dotyczące opieki nad pacjentkami z nowotworem piersi>>>

Jednak wprowadzenie świadczenia do wykazu jest uzasadnione nie tylko klinicznie, lecz także ekonomicznie. Wykonanie zabiegu profilaktycznej mastektomii, którego koszt dla Narodowego Funduszu Zdrowia, wynosi kilka tysięcy złotych, a który uchroni od zachorowania na nowotwór złośliwy piersi, sprawi, że ograniczone zostaną co najmniej kilkudziesięciotysięczne koszty leczenia farmakologicznego, radioterapii i leczenia operacyjnego, które są ponoszone w przypadku wykrycia zachorowania.

Rozporządzenie wprowadza także do wykazu świadczeń całkowitą rekonstrukcję piersi oraz wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowetera-defibrylatora i wymianę tego urządzenia.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 15 stycznia 2019 (poz. 77).