Profimed: ambulatoryjne turnusy rehabilitacyjne

0
820

Przychodnia Profimed, należąca do Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych w Katowicach, wzbogaciła swoją ofertę o turnusy rehabilitacji leczniczej prowadzone w formie ambulatoryjnej. Turnusy trwają 10 dni. Ich koszt wynosi 450 zł.

Zabiegi odbywają się 4 godziny dziennie. Turnusy przeznaczone są dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, ortopedycznymi, reumatologicznymi, neurologicznymi (stany po udarach, niedowłady, porażenia, SM), onkologicznymi, limfatycznymi, psychosomatycznymi. Program turnusów obejmuje pięć rodzajów zabiegów dziennie, w tym masaż klasyczny, zajęcia z zakresu relaksacji i psychoedukacji oraz pogadanki zdrowotne. Uczestnicy turnusów objęci są opieką lekarską i pielęgniarską, mają także możliwość skorzystania z dodatkowych badań w przychodni (USG, spirometria, audiometria, pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru itd.).

Profimed oferuje konsultacje specjalistyczne, diagnostykę USG, usługi rehabilitacyjne (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy) medycynę pracy. Z usług placówki korzystają także pacjenci kierowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Usługi są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt placówki na rok 2013 ma wartość 220 369,50 zł i dotyczy rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (finansowane są świadczenia w zakresie neurologii).

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Spółka z o.o. w Katowicach powstał w wyniku przekształceń Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów. Oprócz usług medycznych oferuje usługi socjalne i szkolenia – szczególnie dla osób niepełnosprawnych.